Национална търговска гимназия – Пловдив

Ние четем в НТГ - Пловдив


Трети етап 2017-2018 година На 27 ноември   2017 г.  някои от  учениците  от VІІІ, Х, ХІ и ХІІ клас на Национална търговска гимназия – Пловдив,  за един учебен час  се потопиха в красивия  и романтичен свят на любовта. Те присъстваха на една от инициативите на гимназията, свързани  с кампанията за насърчаване и повишаване на мултифункционалната грамотност - литературно четене, организирано от госпожа Даниела Стоянова  и госпожа Мария Костадинова (преподаватели по български език и литература в гимназията)  и  част от техните  ученици от  ХI г и ХІІ г клас. Гости на тържеството бяха   директорът на гимназията -  госпожа Иванова, както  и  някои от преподавателите.  
В началото на литературното четене, озаглавено „Магията на любовта”, водещите  от ХІІ г клас припомниха за  традициите, свързани с любовта към литературата,  които гимназията вече отдавна е създала.  Няколко години поред се  организира и литературно четене, а в следващата година  настоящите десетокласници и единадесетокласници  ще продължат и тази традиция.
Момчетата и момичетата представиха творби от български поети, за да провокират у съучениците си интереса към позабравената  -  и в буквален, и в преносен смисъл, поезия. В литературното четене бяха включени   творби от Пейо Яворов, Елисавета Багряна, Веселин Ханчев, Дамян Дамянов, Христо Фотев  и Недялко Йорданов, като преди това поетите бяха представени с няколко изречения, характеризиращи своеобразието на тяхната лирика. Съучениците им   с интерес  слушаха артистично представените текстове и сърдечно аплодираха изпълнителите.


Така чрез  съпреживяването   на тези стихове  се опитахме непринудено, а не дидактично да предизвикаме  интереса към художественото слово, към книгата; да провокираме въображението при осмислянето на художествения текст. Времето мина неусетно  бързо за всички, които станаха подвластни на магията на любовта и поезията. 


Първи етап 2015-2016 година

Любов – магическа реалност


На 1 декември 2015 г. част от учениците в Национална търговска гимназия – Пловдив, и техните преподаватели за един учебен час се откъснаха от обичайното в ежедневието, за да се потопят в един по-красив и романтичен свят – този на любовта. Те присъстваха на литературно четене, организирано от г-жа Даниела Стоянова (преподавател по български език и литература в гимназията) и част от нейните ученици от VІІІ и Х клас. Литературното четене, озаглавено „Любов – магическа реалност”, е една от училищните инициативи, свързани с кампанията за функционалната грамотност.

Момчетата и момичетата представиха творби от български поети, за да провокират у съучениците си за пореден път интереса към книгата, към художественото слово, към позабравената - и в буквален, и в преносен смисъл, поезия. В литературното четене бяха включени творби от Яворов, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Блага Димитрова, Недялко Йорданов, Валери Петров, Христо Фотев, Евтим Евтимов и Владимир Башев. Учениците с интерес слушаха артистично представените текстове и по-малките след това въодушевено обсъждаха, че са разпознали някои от авторите.

Така чрез съпреживяването на тези стихове по непринуден, а не по дидактичен начин НТГ реши да предизвика интереса към книгата, да провокира въображението при осмислянето на художествения текст. А за участниците и присъстващите, потопени в магията на любовта, времето мина неусетно бързо и реалността след това изглеждаше по-красива.

Многобройни са инициативите за насърчаване и повишаване на грамотността на учениците от Национална търговска гимназия. Училищната библиотека разполага с над 17 000 тома, които периодично се обновяват. Тя е привлекателно място за учениците, в което се подготвят за учебните занятия, работят по проекти, осмислят свободното си време. В нея всяка седмица се събира училищният клуб по дебати, в който участват ученици от Х, ХІ и ХІІ клас, под ръководството на учителите Татяна Ванчева, Любомир Трифонов и Владимир Баев. Клубът участва в регионалното състезание по Дебати, където Анита Дангова и Стоян Гечков се класираха на второ място.

Голяма гордост е за нас, че ученическият клуб "Дебати" получи сертификат за клуб от Националната мрежа от клубове за ООН в България.

Ученичката Евгения Рубашка участва в националния ученически конкурс "Вазовата България".

Традиционно активно беше участието на учениците в общинския кръг на олимпиадите - по български език и литература - 113 ученици; по другите учебни предмети - 535 ученици.

Предстои посещение на театрална постановка "Дядо Вазов гледа".

Няма коментари:

Публикуване на коментар