ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград

Ние четем в  ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград

Дейности в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и кампанията „Ние четем” в ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград през месец април


 В изпълнение на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността и с цел насърчаване на четенето и повишаване на интереса към книгата, през м. Април в ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – Асеновград се проведоха следните дейности:

1. „Поетично междучасие”, посветено на Деня на книгата - 23.04.2016 г. В него взеха участие ученици от различни класове, които рецитираха стихове на съвременни български поети, посветени на любовта: Дамян Дамянов, Недялко Йорданов, Евтим Евтимов, Петя Дубарова, Пеньо Пенев, Блага Димитрова, Христо Фотев и др.

2. На 28.04.2016 г. в Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – гр. Асеновград се състоя среща и проведе беседа на учениците от девети клас с г-н Бойко Ганев – известен пътешественик, бизнесмен и общественик от Асеновград. С представения от него филм, учениците се запознаха с красотите и забележителностите на държави от Американския континент – Бразилия и Аржентина и обогатиха своите познания за тях.


ОТЧЕТ на дейностите в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и кампанията „Ние четем” за първия срок на учебната 2015/2016 г. в ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград


В ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – Асеновград, в изпълнение на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността, приет на Педагогически съвет, Протокол №1/12.10.2015 г., бяха осъществени следните дейности:

· За отбелязване на 1 ноември-Денят на народните будители, учениците от 9А клас, под ръководството на г-жа Мария Рабушева-учител по история и цивилизация, проучиха историческа и художествена литература за Асеновград и района, след което учениците Костадин Бедров, Мариела Джигалиева и Анелия Дичева от същия клас, подготвиха и представиха презентация на тема: „Станимашките будители”. Същата се състоя на 30.10.2015 г. в Старинно училище „Св. Георги” в подкрепа на инициативата „Ние четем” и нашето училище беше сред 5-те в Асеновград, представили презентации и то една от най-интересните.

· На 06-07.11.2015 г. беше проведена екскурзия с 33-ма ученици от 10 и 11 клас с учебна цел и посетени Народното събрание и „Нестле България” АД, където учениците обогатиха своята обща култура относно държавното устройство на страната и знанията си за производството на шоколадови изделия, както и въпроси на мениджмънта на фирмите от хранителния бранш.

· Във връзка с отбелязване Националната седмица на четенето /07-12.12.2015 г./, в ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград беше проведена кампания за намиране и четене на материали, свързани с българските традиции за Коледните и Новогодишни празници. Чрез съвместни дейности с Градска библиотека „Паисий Хилендарски”-Асеновград, бяха осигурени материали с рецептури за изработване на традиционни хлебни и сладкарски изделия, национални ястия, а също така методи и способи за изработване на сурвачки и сувенири за празниците. На проведената от Училището благотворителна изложба-базар на 18.12.2015 г. в подкрепа на г-жа Любомила Ангелова, под наслов „Надежда за Люси”, учениците и учителите демонстрираха с голям успех своите умения от прочетеното.

· През месец декември 2015 г. учениците от 11Б клас с класен ръководител-г-жа Мария Ковачева посетиха Градска библиотека „Паисий Хилендарски” – Асеновград. Там със съдействието на служителите, учениците се запознаха с библиотечния фонд, тематичните отдели на библиотеката и посветиха време за четене на художествена литература.

· В часовете по български език и литература, темата за четенето е особено актуална и се доразвива от учителите чрез прилагане на интерактивни методи в обучението – работа по групи, наизустяване на текстове от разглежданите произведения, работа с интернет и изработване на презентации от самите ученици, съчетаване на четенето на художествените текстове с други видове изкуства – музика, изобразителното изкуство и др.

· В часовете от гражданско-образователен цикъл, при заместване в часовете на отсъстващи учители, учениците се стимулират да четат и дискутират произведения от съвременни български автори и под ръководството на учителите по Български език и литература се запознават с образци на съвременната българска литература и автори като: Недялко Йорданов, Петя Дубарова, Надежда Захариева, Дамян Дамянов и др.

· Провеждат се дейности за ограмотяване на учениците в правната сфера-проведена е дискусия с учениците от 9А и 10А клас по Националната програма „Работа на Полицията в училищата” с г-жа Доротея Божкова-инспектор Детска педагогическа стая на 11.01.2016 г.

· На 11.01.2016 г. с учениците от 9В и 11Б класове беше проведена дискусия с г-н Борислав Вътков-юрист по професия, общественик, футболен фен относно познанията на учениците за спортните изяви на известни футболисти от България и чужбина, спортсменството между спортистите на спортното поле и в живота.

· В изявите за стимулиране четенето в сферата на пътешествията и изучаване живота на различни географски райони на света, на 29.01.2016 г. ще се проведе среща на учениците от 11А, 11Б и 11В класове с презентация от г-н Бойко Ганев-бизнесмен и изявен пътешественик от Асеновград на тема: „Африка- най-интересният континент”.


Изготвил: инж. Зоя Стоянова, Пом.-директор по УПД

Няма коментари:

Публикуване на коментар