ОУ „П. Волов“, гр. Пловдив

Национална седмица на четенето  октомври 2016/2017 година

На 10.10.2016 г. в ОУ „П. Волов“, гр. Пловдив стартира училищната програма за отбелязване на Национална седмица на четенето. Учениците от V – VIII клас се запознаха с историята на книгата.11.10.2016 г. - учениците от V – VIII клас се активираха и ангажираха с мултимедийна презентация „Какво е четенето?“ и „Маратон на четенето“.
12.10.2016 г. – Учениците от V и VI клас от ОУ „П.Волов“ прочетоха на английски език баснята ‘’The  hungry mouse’’.

След прочитането на текста учениците успяха да осмислят поуката – „Не трябва да бъдем лакоми!“
13.10.2016 г. Библиотеката на ОУ „П. Волов“. Поредният ден от Националната седмица на четенето се отбеляза с „Книжна работилница“ . Ученици от V - VIII клас четоха, преписваха откъси от митове, разкази, цитати от творби, любопитни факти от живота на писатели и илюстрираха.

14.10.2016 г. Успешен финал на Национална седмица на четенето, но в ОУ "П. Волов", гр. Пловдив четенето продължава.Няма коментари:

Публикуване на коментар