ПГХТТ - Пловдив

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГХТТ - Пловдив

Осми етап 2022-2023 година

До човека, който ме вдъхновява в училище


„До човека, който ме вдъхновява в училище“, това бе адресатът на писмата, написани от учениците на ПГХТТ, които за поредна година се включиха в инициативата, посветена на Международния ден на ръкописното писмо - 23 януари. Училищната комисия имаше нелеката и отговорна задача да излъчи победителите в категориите за най - емоционално, 
най - красиво и 
най - атрактивно оформено писмо измежду всички 131 участници.
Вдъхновени бяха не само учениците, но и колеги, приятели и бивши възпитаници на гимназията. Равносметката е една - в ерата на електронните средства за комуникация традициите и новостите трябва да вървят ръка за ръка, за да пребъдем във времето.

             А обещанието е дадено - ще пазим и ще предаваме пламъка на познанието! 


Трети етап 2017-2018 година


Добри практики във връзка с Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2017/2018 учебна година

Реализирани са следните дейности, заложени в Плана на ПГХТТ за повишаване на грамотността:
1. Тематично литературно четене (30.10.2017г.), организирано по случай Деня на народните будители. Творческа среща на учениците от ПГХТТ с 10 от най-обичаните пловдивски автори – Иван Вълев, Райна Каблешкова, Розалия Александрова, Теменужка Балинова, Красимир Димовски, Стойчо Божков, Румяна Николова, Мими Михайлова, Роза Анастасова, Светла Панайотова.
Инициативата е по проект „Писателите и Пловдив” на Дружеството на писателите – Пловдив и е включена в Културния календар на Община Пловдив.
2. Участия в Национални литературни и журналистически конкурси:
Национален конкурс за православна поезия и проза на тема: „Рождество на Спасителя” – м. декември
– Първо място в раздел „Поезия” – стихотворение;
– Първо място в раздел „Проза” – есе;
– Второ място в раздел „Проза” – есе;
– Поощрение в раздел „Проза” – есе.
Организатори: МОН, РУО – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Сливенска митрополия.
3. Грамота за най-добро изпълнение на стихове за народните будители и българското слово от Конкурс-рецитал, проведен на 06.11-07.11.2017 г.
Организатори: НБ „Иван Вазов” и РУО – Пловдив.
4. Участие на преподаватели по БЕЛ в обучение на тема: „Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA 2018” – гр. Банкя, 08.-09.12.2017г.
5. Участие и успешно представяне в състезанието: „Стъпала на знанието”, от 17 (седемнадесет) ученици от IX, X и XI клас, участвали в състезанието, са класирани 17 за втори кръг.
6. Училищни медии: вестник „Клио” – материалите се подготвят и подбират изцяло от ученически екип и отразяват събития от училищния живот. Участия в журналистически конкурси и многобройни награди – индивидуални и колективни. Радио „Клио” – ежедневни емисии, подготвяни с голям ентусиазъм от учениците на ПГХТТ.
През месец ноември клуб „Клио” получи поредното признание на национално ниво: раздел „Индивидуална журналистика”- две първи места и едно поощрение от Десетия национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” – гр. Русе, 2017 г.
7. Ученически клуб по философия „Ентусиазъм и професионализъм” към ПУ „ Паисий Хилендарски”. Обучение на тема: „Демокрация” – съвместно участие на ученици и учители, м. ноември, 2017 г.
8. Ученически проекти, свързани с новото учебно съдържание по БЕЛ в 8-ми клас. Теми: „Античността през моя поглед” и „Модерно е да си грамотен”. Конкурси за най-добър проект и изложби във фоайето на ПГХТТ.
9. Посещения на подходящите за учениците събития и инициативи от Културния календар на гр. Пловдив за 2017/2018 г.
10. Беседа с родителите по време на родителски срещи на тема „Значението на доброто владеене на българския книжовен език”.
11. Допълнителни занимания в часовете за консултации с ученици, които не владеят в достатъчна степен българския книжовен език
12. Участие в олимпиади – по график.


Първи етап 2015-2016 годинаВ изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника седмицата от 26.11.2015 г. до 30.11.2015 г. бе посветена на празника на Народните будители. Ученици от гимназията изработиха табла, посветени на празника, а посредством ежедневни радиопредавания се запознаваха с биографиите на бележити личности от нашата история, като си припомниха за силата на българския дух и красотата на родния език.
 

Проведено бе тържество „1 ноември - празник на словото и паметта”, на което обстановката бе емоционално приповдигната благодарение на ученици от 12 в клас, които рецитираха патриотични стихове като „Българският език” и "На България”. 

Училищните инициативи, свързани с желанието за ограмотяване, намериха отражение и в участието на наши ученици в конкурса, обявен от РИО- Пловдив и НБ „Иван Вазов” на тема „Училищната библиотека през моите очи”. Вижданията на ученичката от 9 б клас Вили Зердашка впечатлиха журито и нейното съчинение бе отличено с I награда. Грамоти за отлично представяне в конкурса получиха и Маринела Гетова от 8 б и Анета Дамбулева от 8 б клас.

Стремежът за развитие и себеусъвършенстване на нашите талантливи ученици бе оценен и отличен с три първи награди от Националния ученически конкурс за журналистика и литературно творчество „Стоян Михайловски” гр. Русе.

С идея за приобщаване и на родителите, като част от процеса на ограмотяване на учениците, на една от родителските срещи бе проведена анкета, засягаща възгледите на родителите за нивото на езикова грамотност на учениците, както и ролята на грамотността за бъдещето им професионално развитие.

Паралелно с тези инициативи в ПГХТТ е на ход и кампанията за даряване на книги, с цел създаване на библиотечен кът в кабинетите по Български език и литература , както и изработването на табла, онагледяващи езиковите норми в българския език и такива, които да представят автобиографиите на бележити български автори.


Наред с тези мероприятия, в училищната библиотека бе проведен урок по български език и литература. Там учениците със Специални образователни потребности се запознаха с богатството на библиотечния фонд на гимназията, с любезното съдействие на училищния библиотекар. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар