ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот

Ние четем в ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот


В ПГ "Ген. Владимир Заимов", гр. Сопот се проведоха редица инициативи по повод кампанията "Ние четем". Импровизираната библиотека в кабинета на г-жа Колева, създадена благодарение на дарени от родители книги, с мотото "Аз прочетох тази книга. Прочети я и ти!". Когато книгите са "по-близо до учениците", мотивацията за четене се повишава.

В други кабинети по БЕЛ часовете се провеждат под зорките погледи на български класици. От изложените портрети и проекти на ученици, научаваме кои са те и какво са ни завещали. Познаваме лицата им, познаваме и творбите им.

Чрез спечелен проект "Библиотеката - и като модел на кариерен център" по програма "Знание за успех", финансиран от Фондация "Работилница за граждански инициативи", се модернизира училищната библиотека.


Няма коментари:

Публикуване на коментар