ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив



Ние четем в ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив

Пети етап 2019-2020 година


Маратон на четенето


В изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността, учениците от III б клас активно участваха в Националната седмица на четенето.

Съобразявайки се с водещите от МОН дейности, децата бяха включени в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на разнообразни игри. Откриване на ,,Седмицата на четенето” стартира с ,,Представям моя любим герой чрез рисунка”. Проведе се маратон на четенето, четене и преразказване на приказки; състезания по четене. Организирахме изложба на красиво изписани читателски дневници и тетрадки по четене; проекти за корица на любима книга. Интересно за учениците беше ,,Антискучно четене”. Чрез различни иновативни варианти, те изпитаха удовлетворение от интересния начин на представяне на текстовете ,,четене наопаки”, ,,въртящ текст”, ,,непрекъснат текст”, ,,четене с липсващи думи”, ,,разбъркан текст”, прилагани в часовете по български език и литература. Дейностите за седмицата на четенето завършиха със състезание по краснопис.

Презентация
Касен ръководител: Хр. Христева


Четвърти етап 2018-2019 година

Национална седмица на четенето във II “в“ клас на ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив



Под ръководството на класния си ръководител г-жа Грозденка Манева и с подкрепата на г-жа Иванка Цветанова второкласниците с вълнение се включиха в дейностите: четене, рецитиране, писане - краснопис, съчиняване, илюстриране. Младите творци с интерес разгърнаха уменията си да работят със словото. Те показаха, че са способни да предизвикват себе си, като се изявяваха чрез своите силни страни. Сред учениците в класа бяха раздадени заслужени грамоти на: най-добрите четци; най-добрите рецитатори; най-добрите краснописци; най-добрите съчинители на приказки, стихове и гатанки; най-добрите илюстратори. Раздадените похвални отличия формираха у децата копнеж да бъдат още по-добри в четенето, писането, съчиняването, илюстрирането.
    В края на националната седмица на четенето, приключвайки творческия словесен маратон, учениците от II „В“ клас на ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив бяха вдъхновени да подобряват повече и да опознават повече, както своите словесни умения, така и интересите си към книгите, и свързаните с тях творчески изяви.



Трети етап 2017-2018 година



На 28.02.2018 година тридесет и двама второкласници от ОУ "Кочо Честеменски" се включиха в училищния кръг на състезание Буквоплет, организирано за първи път в гр. Пловдив. Подготовката за състезанието започна още през месец януари.

Настъпи Големият ден! Малко притеснени, но с голямо желание за победа, децата спелуваха и лесни и трудни думи. Във трети кръг преминаха 8 деца, а за градския кръг на Буквоплет се класираха: Крис Красимир Маноилов от 2б клас и Петя Петкова Петканска от 2а клас.
 Всички им пожелаха успех и обещаха да стискат палци за победа на своите приятели.


Първи етап 2015-2016 година


 Във връзка с инициативата за стимулиране на интереса към четенето учениците от 4"а" клас на ОУ "Кочо Честеменски" гр. Пловдив гостуваха на децата от ПГ 6 в детска градина "Чучулига", където четоха по роли приказката за "Рибарят и златната рибка". Малчуганите с нескрит интерес слушаха и аплодираха учениците. Тайничко си обещаха, че и те ще бъдат също толкова добри читатели, както момичетата и момчетата от 4 "а" клас.






Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015 – 2016 г. учениците от 7а и 7б клас в ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив успешно решават задачи по физика и астрономия. Те прилагат закона на Ом, умеят да пресмятат еквивалентно съпротивление на два успоредно или последователно свързани консуматора.




Няма коментари:

Публикуване на коментар