четвъртък, 28 февруари 2019 г.

Начало

ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив.
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез:
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците;
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето;
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация;
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни.
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване.

ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив
11.09.2015 г.

понеделник, 11 февруари 2019 г.

ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово


  В изпълнение на т. 1.1.7. от Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, в ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово се отбеляза 23 януари – Ден на ръкописното писмо/на почерка под надслов:

„ПИСАНОТО СЛОВО ОТВАРЯ ВРАТИ“


петък, 1 февруари 2019 г.

ОУ „Стоян Михайловски“

Ние четем в ОУ „Стоян Михайловски“


  Учениците от VIIА, VIIБ и VА клас от ОУ „Стоян Михайловски“ обичат книгите – източник на вдъхновение и различни гледни точки, нови идеи и оригинални решения. Възпитаниците на г-жа Горица Петрова, старши учител по български език и литература, не само лесно може да си припомнят прочетеното, но и да развият качества като постоянство и усърдие, упоритост и самоконтрол. 

Цялата информация

вторник, 29 януари 2019 г.

ОУ "Гео Милев", Белозем

Международен ден на краснописното писмо


     В ОУ "Гео Милев", Белозем се проведе състезание по краснопис в два кръга с ученици от 2, 3 и 4 клас, тематично свързано с празника на патрона на училището – Гео Милев.
     В първи кръг от всяка паралелка по класове бе излъчен по един най- добър краснописец.
    На 18.01.19 г. девет ученици краснописци участваха във втори кръг. Ученици от 2 кл. преписаха стихотворението „Малък Сечко” от Гео Милев.


Цялата информация

четвъртък, 24 януари 2019 г.

СУ „Отец Паисий“, гр. Стамболийски

Ден на ръкописното писмо

  По повод 23 януари – Деня на ръкописното писмо учениците от начален етап на СУ „Отец Паисий“, гр. Стамболийски проведоха уроци по родолюбие. Първокласниците написаха кратък текст за родината. Учениците от 2 клас направиха красив препис на стихотворенията „Аз съм българче“ и „Де е България“. 

Цялата информация

СУ „Св. Софроний Врачански“

Ден на ръкописното писмо


Второкласниците от СУ „Св. Софроний Врачански“ с желание се включиха в инициатива, посветена на Международен ден на краснописа. Учениците старателно преписаха част от стихотворението „Аз съм българче“ на Иван Вазов. Листовете, върху които работиха, бяха с картинки, изобразяващи красивата природа и богатства на страната ни. 


За моите ученици краснописът е ежедневие! Още от първи клас, децата с удоволствие изпълняваха задачите, свързани с краснописа. През годините те ежедневно полагаха старание и така неусетно придобиха умението да пишат правилно, четливо и красиво. Едно от любимите занимания на всички ученици е да подготвяме красиво написани странички, свързани с различни празници и да ги подреждаме в изложби. 


  На 23 януари в цял свят се отбелязва Денят на ръкописното писмо. Инициатор на този празник става Асоциацията на производители на принадлежности за писане. Датата е избрана в чест на рождението на американския държавник Джон Хенкок, който пръв е поставил подписа си под Декларацията на независимостта. 23 януари по свой начин отбелязаха и децата от II е клас в СУ „Св. Софроний Врачански“. Мото на училищната инициатива беше „Пиша красиво“.

Цялата информация

Международен ден на ръкописното писмо


Второкласниците от СУ „Св. Софроний Врачански“ с желание се включиха в инициатива, посветена на Международния ден на ръкописното писмо. Учениците старателно преписаха част от стихотворението „Аз съм българче“ на Иван Вазов. Листовете, върху които работиха, бяха с картинки, изобразяващи красивата природа и богатства на страната ни.

Цялата информация

сряда, 23 януари 2019 г.

СУ „Братя Миладинови”, гр. Пловдив

23 януари – Ден на ръкописното писмо

       Началните класове при СУ „Братя Миладинови”, гр. Пловдив се включиха с различни дейности, посветени на инициативата „Ден на ръкописното писмо”. Големите ученици от четвърти клас проведоха състезание за „Най-добър краснописец” като избраните бяха отличени с грамоти. Втори и трети клас задружно изработиха табла с ръкописни писма и смело заявиха „Ние пишем красиво!”. 

Цялата информация