ПГ „Златю Бояджиев”, гр. Брезово

Ние четем в ПГ „Златю Бояджиев“, гр. Брезово

Пети етап 2019-2020 година
 
Националната седмица на четенето от 9 до 13 декември 2019 година
 

1.На 12.12.2019 година – г-жа А.Стоянова, главен специалист по образование в община Брезово, прочете много емоционално разказ от «Под манастирската лоза» на учениците от VІІІ б клас.
2.На 13.12.2019 година - «Да започнем деня с приказка» пред учениците от начален етап на СУ « Христо Смирненски» гр.Брезово с ученици в ХІ клас на ПГ « Златю Бояджиев» гр.Брезово. Учениците от І клас с огромен интерес слушаха големите каки и батковци. Прочетените книжки бяха подарени на малчуганите от класа, а те в замяна им връчиха грамоти.
3.На 13.12.2019 година «Да започнем деня с приказка» - Не бяха забравени и най-малките и затова посещенията продължиха в детска градина «Вела Благоева» гр.Брезово. Децата от подготвителна група очакваха гостите с нетърпение. В захлас изслушаха приказките от момичетата от Х клас. Получиха като подаръци книжки, за което се отблагодариха с песнички, стохотворения и безброй детски усмивки.
Четвърти етап 2018-2019 година 

Национална седмица на четенето в ПГ „Златю Бояджиев”  И през 2018 година Професионална гимназия „ Златю Бояджиев” се включи в Националната седмица на четенето.
Колективът на ПГ „ Златю Бояджиев” и всички ученици активно и с голямо удоволствие се включиха в инициатива.
На 22.10.2018г. ученици от Х и ХІІ а гостуваха на ДГ „Вела Благоева“ гр. Брезово, като им представиха Любими приказни герои .Малчуганите бяха прехластнати към интересните приказки, които им поднесоха с толкова любов и ентусиазъм големите ученици.
На 23.10.2018г. учениците от ХІ а клас гостуваха в І клас на СУ „Христо Смирненски” гр. Брезово, където се включиха в инициативата Маратон на четенето, уверени, че ще предизвикат интерес у най-малките към книжките. Малките ученици с огромно любопитство и внимание изслушаха приказките, които им прочетоха учениците от Професионална гимназия „Златю Бояджиев”.
На 25.10.2018г. пред учениците от ІХ клас, главният специалист по образование на община Брезово, представи част от романа Евгений Онегин. Учениците слушаха в захлас и с голям интерес.
През цялата седмица на четенето в училището се проведоха четения във всички класове. Учениците проявиха активност и още веднъж се убедиха в полезността от четене. Инициативата бе посрещната с голям интерес и ще продължи и в бъдеще.


Трети етап 2017-2018 година

Национална седмица на четенето


В Професионална гимназия „ Златю Бояджиев” беше обявена Национална седмица на четенето.
Колективът на ПГ „ Златю Бояджиев” и всички ученици активно и с голямо удоволствие се включиха в тази инициатива.
На 14.12.2017г. директорът на училището участва в Маратон на четенето като пред учениците от VІІІ клас прочете стихотворения на Пейо Крачолов Яворов.Учениците проявиха интерес към прочетените творби на автора.
Директорът на училището участва в инициативата като прочете стихчета на най-малките ученици от СУ „ Христо Смирненски”.
На 14.12.2017г. учениците от ХІ а клас гостуваха в ІІІ клас на СУ „Христо Смирненски” гр. Брезово, където се включиха в инициативата Маратон на четенето, уверени, че ще предизвикат интерес у най-малките към книжките.
Малките ученици с огромно любопитство и внимание изслушаха стихчетата и приказките, които им прочетоха учениците от Професионална гимназия „Златю Бояджиев”.

Втори етап 2015/2016 г.

Национална седмица на четенето

Професионална гимназия „Златю Бояджиев“ се включи в „Национална седмица на четенето“ със следните дейности:
На 11.10.2016 г. ученици от ПГ „Златю Бояджиев“, придружавани от свои учители посетиха ЦДГ „Вела Благоева“. Учениците от ПГ „Златю Бояджиев“ зарадваха децата, като им прочетоха свои любими детски книги, които впоследствие подариха на всяка от посетените групи. Децата в ЦДГ „Вела Благоева“ бяха радостни от посещението и успяха да се снимат с учениците за спомен.
На 13.10.2016 г. в часа на класа, ученици избраха да представят живота и творчеството на свой любим поет

Първи етап 2015/2016

Седмица на четенето в ПГ „Златю Бояджиев”


Втората седмица от месец декември на 2015 г. беше обявена за Национална седмица на четенето по предложение на Министъра на образованието и науката.
Колективът на ПГ „Златю Бояджиев” и всички ученици много активно и с голямо удоволствие се включиха в тази инициатива.

На 08.12.2015 г. в рамките на един учебен час учениците от ХІ и ХІІ клас и техните учители по български език и литература организираха литературно четене на любими творби от Христо Ботев, Иван Вазов, Елисавета Багряна и Атанас Далчев, четящите се постараха и слушателите останаха доволни от доброто представяне на художествените текстове.

На 10.12.2015 г. учениците от ІХ и Х клас гостуваха в ЦДГ „Вела Благоева” гр. Брезово, където се включиха в инициативата Маратон на четенето, уверени, че ще предизвикат интерес у най-малките към книжките.
Малките палавници с огромно любопитство и внимание изслушаха стихчетата и приказките, които им прочетоха каките и батковците.

На 11.12.2015 г. група ученици под ръководството на Дора Чучулигова подариха книжки на децата от ЦДГ „Вела Благоева”.
В ПГ „Златю Бояджиев” се работи системно за повишаване на езиковата грамотност на учениците: изработване на постер послание да всички ученици - 10 причини да пиша правилно, състезание по граматика „Кривописаници- правописаници”

Учениците и учителите с ентусиазъм и удоволствие се включват в инициативи насърчаващи любовта към книгата и четенето: инициатива „Да подарим книга, да създадем библиотечен кът в училището, „Най-обичам” – четене на произведения на български класици, четене на стихотворения и спомени за Златю Бояджиев - 22.10.2015 г. – Патронен празник на училището.

Няма коментари:

Публикуване на коментар