СУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Кричим

Ние четем в СУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Кричим

Седмица на четенето 2017/2018 г.

СУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Кричим се включи в Националната седмица на четенето с редица дейности за насърчаване и повишаване на грамотността на всички нива на образование при учениците. Подетите инициативи, в които се включиха и родителите, позволиха на възпитаниците на СУ „Петко Рачов Славейков” да изявят уменията и знанията си в областта на българския език и литературата.
Училището се включи в инициативата на Българската библиотечно-информационна асоциация - „Пътуващо сандъче”. Това даде възможност на децата да се запознаят с новоиздадени книги от съвременни автори и провокира интереса чрез нестандартната форма, с която пристигнаха.
   
Учениците от начален етап получиха книжки, които прочетоха с удоволствие и подредиха в библиотечния кът в класните стаи.
Ежеседмично в заниманията по интереси се провеждат конкурси “Най-добър четец”, “Най-добър краснописец” и "Маратон на четенето”.
Учениците представиха куклени пиеси по изучени произведения, направиха илюстрации на откъси от любими приказки, които подредиха в табла, изработиха лапбук за свой любим писател и го презентираха в часовете по извънкласно четене.
Проведоха се инициативи “Подари книжка на приятел”.


Няма коментари:

Публикуване на коментар