ОУ “Васил Левски“ - Маноле

Ние четем в ОУ “Васил Левски“ - Маноле

Шести етап 2020-2021
23 януари - Ден на ръкописното писмо


Учениците от СУ „Васил Левски“, с.Маноле, отбелязаха Международния ден на ръкописното писмо и почерка с участие в състезание за най-добър краснопис - „Аз пиша красиво“. Да се избере победител беше трудно и всички бяха отличени с похвала. Бяха изготвени табла, които показват умението и старанието на децата.Тази инициатива донесе много усмивки и положителни емоции не само сред децата, но и сред колектива. 
За краснописа е изключително важна правилната стойка- гърбът и главата са изправени.Детето трябва да е с опрени на масата ръце и да пише, като движи пръстите си.
Първокласниците нямаха търпение да покажат какво са научили в часовете по български език, те знаят правилото за изписване на красиви букви: „Еднакво високи, еднакво широки, еднакво наклонени“.
Второкласниците участваха с голямо удоволствие, защото знаят всички букви и четат с удоволствие печатен и ръкописен текст.
В надпреварата за най- красиво табло на първо място се нареждат третите класове, които показаха завидни умения не само в изписването на буквите, но и в съчетаването на цветове и оцветяването.
Учениците от трети „б“ клас не за първи път участват в подобна инициатива. Те често посещават по-малките си съученици и им разказват приказки и четат нови увлекателни истории.


Учениците от 5 класна ОУ “В. Левски“, с. Маноле с желание и ентусиазъм посещават часовете по СИП - БЕЛ, които се провеждат в училищната библиотека. Макар и още с малко на брой книги,тя е любимо място на децата за четене. Под ръководството на г-жа Дамянова - учител по БЕЛ участниците в СИП-а подготвиха литературно четене на стихове по училищната радиоуредба в седмицата посветена на Васил Левски - Патрон на нашето училище.
 
 В часовете по СИП те се учат да правят читателски дневник, да извличат информация от различен вид текст, да правят анотация на прочетена книга. 

Учениците от 4а и 4 б класове са най-запалените читатели в училище. В часовете по четене г-жа Атанасова и г-жа Палийска включват много и разнообразни средства за приобщаване на децата към четенето. Любимият литературен герой – Ян Бибиян е въведен не само с текста на Елин Пелин, а и с жизнерадостна детска песен.
През изминалият месец се провежда гласуване за любима детска книга и маратон на четенето. И отново четвъртокласниците са най-активни.
В ПИГ 2 и ПИГ 3 клас се проведе маратон на четенето с любими детски книжки в училищната бибилиотека. Направиха се табла с рисунки от любими детски приказки и приказни герои. Учениците от 4 клас четоха на първокласниците, въплащаваха се в образи на любими детски герои, всички ученици взеха участие в гласуването за любима детска книга.
През настоящата година ежемесечно с първокласниците се провежда час под наслов „Ние четем с директора“. Вече и те могат да покажат, че всички букви знаят и могат да четат.

За втора поредна година ОУ"В.Левски" се включва в национална седмица на четенето .Cедмицата бе открита по класове в часовете по БЕЛ и бе представена програма по дни за предстоящите събития. 
Ден втори-  гостува ни директорката на ДГ "Мечта",която заедно с директорката на училището четоха любими приказки на ученици от начален етап .Ученици от 5 и 4 клас четоха на първокласниците,а в 3-ти клас си размениха гостуването. 
Ден трети-четенето продължава със състезания по изразително четене в 4 клас и между група за ДП-Литературно-художествено слово -5 клас и група СИП-БЕЛ 6 клас.Учениците от начален етап се включиха в състезание по краснопис. 
Ден четвърти- Учениците обмениха мисли и идеи за любими книги ,бяха отличени най-активните читатели . 
Ден пети- Националната седмица на четенето завърщи с посещение в училищната библиотека и обещанието тя да стане любимо място на всеки ученик! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар