ОУ "Проф.д-р Асен Златаров" - Боянци

Четем с мама - І клас.


Ние 5-6 годишните деца от подготвителна група на ОУ"Проф.д-р Асен Златаров" обичаме книгите.
Дискусия на тема "Моята любима книга".

Декламиране на стихове на Лилиев и Д.Дебелянов от учениците от V и VІІІ класове.


В библиотеката се проведе състезание за литературно четене на учениците от 5,6 и 7 клас.

Учениците от 3 клас, представиха приказката "Добрите стопани" по роли.

Изграждане на кът на книгата от учениците от 2 клас на ОУ"Проф.д-р Асен Златаров"с.Боянци
Няма коментари:

Публикуване на коментар