СУ „Христо Ботев“ - Съединение

Ние четем в СУ "Христо Ботев"- гр. Съединение

Втори етап - 2016/2017

Изготвяне на портфолио на учениците от начален етапВ изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от      СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение изготвиха портфолио за оценяване на резултатите от работата им за повишаване на грамотността. Всеки ученик с гордост презентира своите постижения. Успех деца!

Мамо, прочети ми приказкаВ изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от  IIБ на СУ „Христо Ботев“ – град съединение осъществиха инициатива в подкрепа на заниманията за четене с родителите  - „Мамо, прочети ми приказка“.

В страната на приказките


В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от ПИГ III клас с ръководител г-жа Милена Семерджиева на СУ „Христо Ботев“, град Съединение създадоха кът на приказните герои като изработиха табло.Големи четат на малки в СУ „Христо Ботев“- град СъединениеВ изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от IIIA и IIIБ клас четоха интересни приказки на учениците от IA и IБ клас. Първокласниците ги слушаха с интерес и им показаха колко добре четат вече.

Четвъртокласниците гостуваха на децата от ПГ и им четоха Коледни приказки. За да благодарят на по-големите каки и батковци, децата ги поздравиха с молитва.

„Пътуващо сандъче“ - „Вземи, прочети, върни“


 В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, Пътуващото сандъче дойде и при учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение. Събрало в себе си съвременни детски книги, не спира своята обиколка из класовете на училището. С голям интерес, любопитство и с много истински усмивки, децата задаваха въпроси и изказваха мнение за разглежданите книги. Всяко от децата си избра книга, която му хареса след направените анотации от учителите. Книгите са с красиви илюстрации и много интересно съдържание. Благодарим за честта да се включим в тази интересна за децата инициатива!

В библиотекатаВ изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от  IIIи IIIБ клас на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение посетиха училищната библиотека. Г-жа Ваня Ликова запозна учениците с реда в библиотеката. 


В Националната седмица на четенето на 11.10.2016 г. учениците от начален етап на СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение си направиха Маратон на четенето.
Учениците от вторите и третите класове четоха приказки и разкази. Децата се мотивираха като сами избраха и донесоха книгата, която искат да четат в междучасието, в часа по четене, в заниманията по интереси. Кои книги избраха децата? С любими герои и интересни истории…
Четвъртокласници четоха интересни приказки и разкази на най-малките ученици – първокласниците. Учениците от четвърти клас се раздадоха и увлякоха малките ученици, които си пожелаха по-скоро да се научат да четат като каките и батковците.

Националната седмица на четенето - сряда, 12 октомври 2016 г. премина под надслов „Език свещен на моите деди”. Проведе се конкурс за „Най-добър четец” във вторите, третите и четвъртите класове и „Най-добър краснописец” в първи, втори и четвърти клас. Учениците се включиха в конкурсите с ентусиазъм.

В четвъртия ден от Националната седмица на четенето третокласниците от СУ „Христо Ботев“, град Съединение представиха творчеството и факти от живота на свои любими автори. В часовете по изобразително изкуство под ръководството на госпожа Таня Балканска учениците илюстрираха епизоди от произведения на любимите си автори.  
 В началото на тази седмица Министерството на образованието даде старт на инициативата наречена „Национална седмица на четенето”. По този повод в СУ „Христо Ботев” – гр. Съединение се организираха редица дейности за насърчаване и повишаване на грамотността на всички нива на образование при учениците. 

Подетите инициативи от учителите и учениците в начален етап позволиха на възпитаниците на СУ „Христо Ботев” да изявят уменията и знанията си в областта на българския език и литература.

В петък – 14.10.2016 г. директорът на СУ „Христо Ботев” г-жа Йорданка Кичукова официално закри седмицата на четенето. Представиха се резултатите от реализираните дейности през седмицата, а на изявилите се ученици бяха раздадени грамоти.

Първи етап - 2015/2016

Среща с Василка Карагьозова – местен автор


В изпълнение на Националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността учениците от СОУ „Христо Ботев“, гр. Съединение се срещнаха с Василка Карагьозова – местен автор, написала приказки и стихотворения за деца.


„Дни на книгата“ – в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение 


В изпълнение на Националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността 2015-2016 г., в рамките на „Дни на книгата - 2016“в СОУ „Христо Ботев” гр. Съединение се осъществяват дейности, които имат за цел насърчаване на четенето и повишаване интереса към книгата. През месец април проведохме Маратон на четенето с учениците от I и II клас. Създадохме читалня на открито, където децата в приятна атмосфера преоткриха удоволствието от четенето.

„Дни на книгата в първи клас“


По повод 23-ти април – Световен ден на книгата учениците от първи клас на СОУ „Христо Ботев“, гр. Съединение с възпитател г-жа Галина Дингилева организираха три различни инициативи по време на следобедните занимания.
Първата инициатива нарекоха „Прочети ми приказка“. В нея се включи майката на Аделина , която зарадва децата с прочит на приказки от Андерсен. Благодарим искрено на майката на Ади, която прие радушно и отговорно поканата и беше наш специален гост! Ние от СОУ „Христо Ботев“, гр. Съединение , изключително много държим на сътрудничеството с родителите – те са наши приятели и верни съюзници по пътя към възпитаването на отговорни и достойни личности!
Втората инициатива нарекохме „Как се правят книгите?“. Учениците от класа се запознаха с пътя на книгата от идеята на автора до книжарниците и изготвиха информационно табло. Третата инициатива нарекохме „Да си направим книжка!“ Всички деца оцветиха илюстрации от любими приказки, които бяха събрани в обща книга, която нарекохме „Любими илюстрации от приказки“. Децата се запознаха с понятия като автор, художник, издателство и други, но преди всичко много, много се забавляваха!
 

Кът на книгата в класните стаи


В изпълнение на училищния план за повишаване на грамотността създадохме кът на книгата в класните стаи.
За да насърчим децата към четене на художествена литература, във всяка класна стая и стаите на ПИГ оформихме кът с две табла на които представихме творчеството и биографията на български и чужд автор. Учениците с радост нарисуваха илюстрации към авторовите произведения.


Съвместна работа с библиотеката при НЧ "Съединение 1875" 

Съвместната ни дейност с  Библиотеката при НЧ   "Съединение 1875" включва ежегоден конкурс - рецитал.
Тази година темата беше "140 години Априлско въстание". Учениците от първи до четвърти клас рецитираха стихотворения, популяризирайки творчеството на български автори. Инициативата имаше първи, който беше на училищно ниво, което позволи участието на  голям брой ученици.  

Национална седмица на четенето - СОУ „Христо Ботев“ - Съединение


Децата от подготвителните групи и учениците от I-IVклас на СОУ „Христо Ботев“, град Съединение се включиха в Национална седмица на четенето – инициатива, която е организирана от МОН в периода     7 – 12 декември 2015г. В хода на инициативата се насърчава четенето и общуването с книгите – носители на непреходните ценности в човешката история и култура.
Бяха поканени родители на деца от   ПГ „б“ от СОУ „Христо Ботев“ – гр. Съединение. Бяха прочетени приказките: „Дядовата ръкавичка“, „Трите прасенца“ и „Вълкът и седемте козлета“. Децата слушаха с голям интерес и нарисуваха някои епизоди от приказката „Дядовата ръкавичка“.
На гости на децата от ПГ „а“ също дойдоха техни родители, които им прочетоха приказки от наши и чужди автори. Г–жа Лулкина поясни на децата как да опазват книгите и да не прегъват страниците им. За целта всички си изработиха разделители за книги и нарисуваха епизоди от любимите им приказки.
Първокласници с радост показаха как са се научили да четат. Надпреварваха се кой да чете по – напред. Родителите също се включиха в четенето, като запознаха децата с интересни приказки и текстове от енциклопедията.
Учениците от втори и трети клас с желание донесоха своите любими книжки и прочетоха заедно с родителите си най-хубавите за тях приказки. Децата си пожелаха да четат толкова добре, както чете мама.


Четвъртокласници проведоха инициативата „Големи четат на малки“ и забавляваха децата от подготвителните групи с интересни приказки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар