Дебати

Състезание „Дебати“

Във връзка с Регионалния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година Регионален инспекторат по образованието - Пловдив организира състезание „Дебати“, в което участваха ученици от пет училища от гр. Пловдив – ЕГ „Пловдив“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Национална търговска гимназия, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СОУ „Черноризец Храбър“, разпределени в осем отбора.


В оспорваната битка за финален дебат се класираха отборите на ЕГ „Пловдив“ и Национална търговска гимназия – Пловдив.

С три на два съдийски гласа интелектуалната игра спечелиха учениците от ЕГ „Пловдив“.
Дебатирането изисква изключително добра предварителна подготовка, събиране и подреждане в аргументи на много информация, което насърчава четенето и осмислянето на различни факти и анализи.
Участниците изразиха своята удовлетвореност и желание да премерят знанията и уменията си отново в Пролетно регионално състезание.


Няма коментари:

Публикуване на коментар