СОУ "Св.Константин-Кирил Философ"

Ние четем в СОУ "Св.Константин-Кирил Философ"


Грамотността е фундаментално човешко право и е основен фактор за личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото. Грамотността е фактор за повишаването на производителността на населението в трудоспособна възраст, което води до икономически растеж и подобряване на социално-икономическите фактори. Негативни са последиците от ниските равнища на грамотност – ограничени възможности за заетост, бедност, неравенство в здравеопазването, ограничено социално и политическо участие. Придобиването на грамотност дава възможност на всеки да живее здравословно, отговорно, успешно и независимо.
Във връзка с Общинския план за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на грамотността /2014-2020 година/ на МОН в СОУ „Свети Константин – Кирил Философ” – Пловдив бе създадена комисия, която изготви училищен план. Предвидени и изпълнени са следните дейности:
1. Инициатива „Книжно цвете” - подари книга вместо цвете с цел обогатяване на библиотечния фонд.
2. В класните стаи се организираха кътове за четене, класни библиотеки, поставиха се постери „Десет причини да чета”.
3. Осъществиха се идейните проекти „Аз прочетох тази книга, прочети я и ти”, „Моята любима книга може да стане и твоя”.
4. Проведоха са следните литературни четения:
- „Деца четат на деца” – ученици наставници от ІІІ-те класове, четоха на първокласници
- „Литературна седянка” – с ученици от ІІІ б клас
- Литературно четене „Златна есен” – ученици от ІV а клас
- Четене на лично творчество, посветено на Коледа, от седмокласници на четвъртокласници
- Четене на лично творчество, посветено на Васил Левски, от ученици от VІ и VІІ клас на четвъртокласници
- Литературно четене „Предколедни вълнения” - бъдещи първокласници от ЦДГ”Деница” гостуваха и слушаха с интерес приятелите си от ІV в клас
- Литературно четене и драматизация на тема „Великден” на ученици от ІІІ б клас пред деца от Подготвителна група от ЦДГ „Деница” по проект „Книжка сладкодумна”
5. Ателие „Да си направим своя книжка” – ученици от ІV а клас.
6. Активно участие в дарителска кампания за обогатяване на училищната библиотека „Стани почетен читател”. Всички дарители получиха грамота от училището за своя принос.
7. Масово участие в националната инициатива за избор на детска книга „Бисерче вълшебно”, което предизвика активно търсене и четене на книги, закупени от училищната библиотека.
8. Насърчаване посещаемостта на деца и техните родители в детския отдел на НБ”Иван Вазов” – по идея на ІІІ б клас.
9. Активно участие в конкурса за есе и рисунка „Библиотеката през моите очи”, организиран от НБ „Иван Вазов”- І-во място за рисунка – Маргарита Гарабедян – ІV б клас и грамоти за есе на четвъртокласници.
10. Проведено състезание за най-бърз четец „Минута е много” с малките ученици.
11. Провеждане на урочни занятия в училищната библиотека с ученици от ІІІ б, ІІІ в, ІV а, VІІІ а, VІІІ б клас.
12. Проведена инициативата „Четящо влакче” - верижно четене сред учениците от начален етап.
13. Издадена бе книжка „На крилете на думите” с лично творчество на ученици от VІІ клас, оформена и редактирана от техни съученици.
14. Изработване на постер с послания към учениците „Десет причина да чета” в класни стаи.
15. Проведени седмични петминутки, посветени на изучавани автори.
16. Посещение на театрална постановка „Джуджето дългоноско” на Сливенски драматичен театър и на постановката „Криворазбраната цивилизация” на училищното театрално студио „Мелпомена”.
17. Провеждане на традиционните празници на буквите на първите класове и реализация на инициативата „Подарете на детето си книжка”.
18. Домакинство на конкурс за драматизация на приказка или част от книга на Народна библиотека „Иван Вазов”, посветен на Седмицата на детската книга - 25-26 април и участие с постановките: „Възкресение Христово” – ІІІ б клас, „Хитър Петър” – І б клас, „Василиса Прекрасна” и „Криворазбраната цивилизация”- Театрално студио „Мелпомена”.
19. Проведени състезания по грамотност на ученици от ІV, VІІ, ХІІ клас
20. Активно участие в инициативата „Пловдив чете” за обявяване на десетте любими книги .
21. Участие в инициативата „Чети с мен”, организирана от Асоциацията на българската книга и Община Пловдив в рамките на „Пловдив чете”.
22. Интегриране на ИКТ и включване на четене от електронни носители в образователния процес и изработване на електронни картички за Първи март, Деня на Земята и 22 март – Първа пролет и Великден с благотворителна цел.
23. Проведени открити уроци за проверка на четивната техника и грамотността при ученици от ІV клас.
24. Участие на учители – Десислава Кръстева и Красимира Йорданова във Втората регионалната конференция на началните учители на тема „Училището-място за деца" с презентации.
25. Представяне на училището с доклад и презентация от Десислава Кръстева на ХІ-те на национални педагогически четения с мота „Да запазим усмивката в училище”.
26. Популяризиране на дейностите, свързани с грамотността сред родителите и обществеността чрез сайта на училището.
27. Ежемесечно издаване на училищния вестник с цел популяризиране на дейностите в училище и личното творчество на учениците.
28. Във връзка с осигуряване на подходяща среда за повишаване на уменията за четене от електронни носители в училищната библиотека бе инсталиран компютър с достъп до интернет.
Проведена входяща, междинна и изходяща диагностика на равнището на грамотност за четене и писане с отчитане повишаване на резултатите на учениците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар