ОУ "Христо Ботев" - Брестовица

Ние четем в ОУ "Христо Ботев" - Брестовица

Четвърти етап 2018-2019 г.

„Седмица на четенето“- 24.10.2018 г. с учениците от V-VII клас


„Няма по-верен приятел от книгата” 
Ърнест Хеменгуей
Седмицата на четенето за насърчаване и повишаване на грамотността беше открита от  г-жа Тошева, която запозна учениците с работата в заниманията по интереси по програма „Иновативно училище“.
   Ученик от V клас разказа за създаването на читателски дневници, в които учениците пишат впечатленията си от прочетеното.
   Беше учредена изложба от читателски дневници.
  В заниманията по интереси „Тихо четене“ част от учениците написаха лични творби- стихотворения и есета, които прочетоха на тържеството.
   Същите издадоха книжка със свои  творби.
      На 24 октомври  учениците от пети и  шести клас четоха  откъси от любими свои  произведения.
    Любим разказ на шестокласник се оказа „Серафим“ на Йордан Йовков. Това бе добър повод за дискусия в VI клас за това, че Доброто съществува и че човек трябва да помага на хората.
    Седмокласниците организираха размяна на книги и дискутираха по темата за ползата от четенето.
    В резултат на проведените дейности в  „Седмицата на четенето“,  децата бяха ентусиазирани, вдъхновени и мотивирани да се запознаят с нови  и нови литературни произведения.
Втори етап 2016/2017 г.

Награди в състезанието „Пиша вярно и красиво”

Проведено на 03.02.2017 г.
I клас

I място – Атанас Димитров Попов
II място – Виолета Тодорова Болгурова
III място – Павлина Павлова Паунова
Поощрителни награди I клас
Милена Георгиева Попова
Михаил Яворов Иванов

II клас
I място – Мария Йорданова Игнатова
I място – Надежда Емилова Стойчева

III клас
I място – Милица Борисова Папалова

IV клас
I място – Салина Цанкова Ламбова
II място – Никол Недкова Мерджанова

„ЧЕТЯЩ КЛАС“


Мото: Светът съществува, за да се превърне в книга

На 26.04.2017 г. се проведе мероприятието „Четящ клас“ по случай Международния ден на книгата 23 април.

Участваха учениците от Ⅴ,VI и VII клас. Присъстваха и много гости: г-жа Крайчева- директор на ОУ „ Христо Ботев“, г-жа Тошева- учител ЦДО, г-жа Вутова- ст. учител по история и цивилизации, география и изобразит. изкуство, , г-жа Билева- ст.учител начален етап, г-н Кушкиев- ст.учител по БЕЛ, г-жа Джингарова- ст.учител по математика и физика, г-жа Танева- ЗАС, г-жа Николова- ст.учител АЕ.

Проведоха се следните рубрики:

1) Защо да четем?
2) Лично творчество
3) Моята библиотека и библиотеките по света
4) Да се превъплатим в образи.
5) Изкуството и книгата( книгоразделители и дрешки за книги).
6) Четем и говорим на английски език

Учениците от Ⅴ клас бяха изготвили табло с най-известните библиотеки по света. 

Всеки ученик беше донесъл своя любима книга и прочете любим откъс от нея.

Подреди се изложба с направените от учениците и г-жа Вутова книгоразделители и подвързии за книги.
Катя Тонкова и Йорданка Власева от VII клас прочетоха своите есета, посветени на книгата.
Учениците от VII клас представиха драматизация на баладата „ Неразделни“ от П.Славейков.
Водещите на тържеството задаваха въпроси към участниците, свързани с литературни произведения, техните автори и цитати.
Г-жа Николова - учител по АЕ и учениците от Ⅴ клас рецитираха и четоха на английски език.
Г-жа Урилска - ст.учител по БЕЛ връчи грамотите на участниците.
     

 По повод Националната седмица на четенето с цел повишаване грамотността на учениците, запознаване с произведения на български и чуждестранни писатели, възпитаване на любов към книгата и изграждане на добродетели у учениците, в периода 10-14 октомври в нашето училище бе проведена „Седмица на четенето“. 

Дейностите се организираха по класове и колективно, както следва: 

1. В понеделник- 10.10.2016 г. в голямото междучасие се откри Националната седмица на четенето. Децата от ׀׀-׀ клас изпълниха стихове и изпяха песни за книжката. 

Бяха поканени всички ученици да дарят книжки за училищната библиотека. В класните стаи се подновиха читателските кътове и бяха създадени нови. 

2. През втория ден- 11.10.2016 г. се проведе „Маратон на четенето“, като се организира дейност „ Деца четат на деца“. Учениците от ׀׀׀ клас четоха на децата от ׀ клас, а тези от ׀ꓦ клас на децата от ׀׀ клас. Това се стори на учениците много интересно и забавно и те участваха с желание. 
3. Третият ден- 12.10.2016 г. се проведе състезание по правопис с учениците от ׀׀׀- ׀ꓦ клас. За децата бяха подготвени материали и постери и те се забавляваха чудесно. 
В състезанията „Съгласни ли сте с гласните?“ и „ Кривописаници- правописаници“ участваха децата от ׀׀׀ и ׀V клас, а по-малките и по-големите бяха публика. 
Учениците от ׀׀׀ клас представиха писателя Ангел Каралийчев. Децата откриваха негови произведения по прочетени откъси от тях. 
4. На 13.10.2016 г. За децата от ׀-׀V клас беше организирана среща с любими приказни герои, чрез представление на театър „ Веселушко“, в което бяха включени и самите ученици. 
5. На 14.10.2016 г. се закри Националната седмица на четенето, като се проведе състезание „ Най-добър четец“- ׀- ׀V клас, подредена беше изложба „ Книгите на моето детство“ и бяха представени постери „ Чета, защото...“. 
Накрая се представиха резултатите от организираните дейности.

Първи етап 2015/2016


 Създаване на среда в класната стая и училището, стимулиращи четенето - Презентация

Тренинг: Любимата детска книжка на моите родители - Презентация

Няма коментари:

Публикуване на коментар