ЦДГ „Първи юни“, с. Борярци

ЦДГ „Първи юни“ в Националната в седмица на четенето


ЦДГ „Първи юни“, с. Борярци, община Садово се включи в седмицата на четенето, организирана от МОН от 7 до 12 декември, и част от националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015 – 2016 г., с няколко инициативи, които се осъществиха с общите усилия на родителите, децата и педагогическия екип.
Особено вълнуващи бяха срещите с батковците Дидо,  Светли и кака Дани, които артистично прочетоха пред децата от четирите групи приказките: „Снежанка“, „Трите прасенца“, „Житената питка“ и „Юначното петленце“.
„Нарисувай любим герой или момент от приказка“ - тази инициатива залегна в ситуациите по изобразително изкуство при 5г. и 6г. деца на 9 декември. При подреждането на изложбата, децата развълнувано разказаха защо са нарисували точно определен момент от приказката и дискутираха взаимоотношенията между героите в любимите приказки.
Заедно с родителите обогатихме детската ни библиотека, продължавайки инициативата „Подари книжка“, която стартира още през месец ноември.
Желанието, с което родителите и децата участваха, ни мотивира да продължаваме и в бъдеще с инициативи, в които сътруд-ничеството прави света на децата по– цветен, по- разбираем и възпитава ценности.
Kулминацията на седмицата на четенето беше инициативата „Карнавал на приказките“, проведена на 11 декември. Подготвителните за училище групи зарадваха по-малките деца от детската градина с няколко представления. С много артистичност и себераздаване децата представиха любимите приказки: „Снежанка и седемте джуджета“, „Дядо и ряпа“, “Дядовата ръкавичка“, и получиха заслужени  аплодисменти.


Презентация

Няма коментари:

Публикуване на коментар