ОУ „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив

Ние четем в ОУ „Пенчо Славейков“ гр. ПловдивСлед посещението на професор Мандева и кръжока „Четящият студент, четящото дете“ от ВТУ „Кирил и Методий“, в ОУ „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив се планираха дейности включени в „Стратегията за повишаване на грамотността“.Тя е част от мерките за повишаване на грамотността, посещаемостта и подпомагане за усвояване на книжовния български език.
В различните класове учителите използват различни подходи и разнообразни четивни техники.
През тази учебна година кампанийно отбелязахме „Седмицата на четенето“ с нестандартни решения за организацията на часа.
В Подготвителна група, третокласници с класен ръководител Юлия Атанасова, четоха приказката „Работна Мецана“. След това децата от подготвителната група оцветиха на работен лист Баба Меца. Учениците бяха облечени в костюми на герои от приказката. На събитието присъстваха директор, заместник-директор, учители и родители. Актьорите се справиха блестящо с мултимедийното представяне на текста.
През тази седмица в часовете по всички предмети се четоха текстове от учениците. Директорът и заместник-директорите посетиха някои класове, за да четат съвместно с децата. Реализира се четене по роли в ПИГ – НЕ, ПЕ, както и четене на диалози в часовете по чужди езици. Маратонът на четенето се проведе с активното участие на Ученическия съвет на училището.
Нашите ученици приеха тази инициатива и участваха с ентусиазъм.


Няма коментари:

Публикуване на коментар