ОбУ „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив

Ние четем в ОбУ „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив

Година шеста 2020-2021

Международен ден на ръкописното писмо

 
В ОбУ "Пенчо Славейков" - Пловдив се инициираха дейности, посветени на Деня на ръкописното писмо - 23 януари.
С творчески ентусиазъм и старание в инициативите се включиха учениците от третите класове. Третокласниците преписаха ръкописно стихове за България, любими произведения от читанката за 3 клас и поздравителни картички за рожден ден на дете от класа. Те сами избраха творбите, цвета на листовете и как да ги украсят.
3-а клас с класен ръководител Лина Узунов 
3 – б клас с класен ръководител Даниела Кузманова 
3-в клас с класен ръководител Юлия Атанасова 
3-г клас с класен ръководител Елена Йовчева 
3-д клас с класен ръководител Галя Иванова 
Изготвил: Даниела КузмановаИнициативи, свързани със стимулирането на ръкописното писане
в 4-тите класове през учебната 2020/2021 г.
при ОбУ „Пенчо Славейков”, гр. Пловдив
 

1. Изготвяне на картички
С цел да се стимулира ръкописното писане, учениците изготвиха картички, посветени на Празника на майката/ 8-ми март. В тези картички децата написаха своите пожелания към майките си. Освен изготвянето на картички за празника, учениците направиха картички към литературна творба в часовете по български език и литература, като написаха своето мнение за творбата, героите и го изобразиха с рисунка.

2. Водене на Читателски дневник
В часовете по български език и литература учениците водят свой дневник, в който анализират, описват и изказват мнение за съответното литературно произведение, за героите, които учатват в него. Извличат поука, Състезания
Провеждат се състезания, свързани както с показването на знания, така и със стимулирането на ръкописното писане. Такива състезания в класовете се състояха както в часовете по български език и литература, така и в часовете по Човекът и природата. На учениците им бяха раздадени работни листи, като най - добре представилите се ученици получиха стикери.
Изготвили : Даниела Донева и Пенка Данчева
Директор : инж. Христина ДимитроваГодина пета 2019-2020

Практики, свързани с повишаване на грамотността

Даниела ДоневаПрез учебната 2019/2020 година ЕКК – 4 клас в ОбУ „Пенчо Славейков” бе иновативен. Иновативната дейност бе свързана с изработване на понятия от литературата с природни материали с цел по – добро запаметяване и усвояване на учебните знания. 

Друга практика, която влияе върху мотивацията на учениците, е организиране на състезания по правопис. Такова състезание се състоя в 4”а” клас с класен ръководител Даниела Донева, като победителят получава допълнителна зелена точка за деня, която спомага за събирането на повече такива точки и получаване на грамота.

Освен всички тези дейности, една от основните практики с цел повишаване на грамотността е воденето на Читателски дневници от учениците в часовете по литература. Всеки ученик има свой дневник, в който разработваме и анализираме изучения текст. Там те споделят коя е основната тема на текста, кои са героите, на кого от тях симпатизират и защо, може ли да се направи извод/поука и т.н. Воденето на Читателски дневници спомогна за реализирането на голямата цел: Книга на българските писатели. През учебната година събирахме информация за всеки нов изучен български автор, като тази информация се пренасяше в „Голяма книга”, така че накрая учениците да имат свой изготвен продукт и да познават авторите, което помага и за повишаване на грамотността, и за писането, и за запаметяването на знанията.

    

Година втора 2017-2018

 Състезание по четене - 4 клас

 Споделяне на добри практики  за  насърчаване и повишаване на грамотността и привличане нтереса на децата.

През 2018 г., в ОУ "Пенчо Славейков", гр.Пловдив се проведе състезание по четене под мотото "Аз чета, а ти?"

Участваха пет отбора от по четирима състезатели. Състезанието се проведе в три етапа: четене на непознат текст; четене с разбиране върху прочетеното и игрословица върху изучено учебно съдържание. Компетентностите на участниците бяха оценявани поетапно от четиричленно жури. Сред гостите присъстваха родители и ученици от порогимназиален етап.Участниците бяха наградени с грамоти.

Изготвил : Даниела Кузманова                                                                                                           

Година първа 2016-2017


След посещението на професор Мандева и кръжока „Четящият студент, четящото дете“ от ВТУ „Кирил и Методий“, в ОУ „Пенчо Славейков“ гр. Пловдив се планираха дейности включени в „Стратегията за повишаване на грамотността“.Тя е част от мерките за повишаване на грамотността, посещаемостта и подпомагане за усвояване на книжовния български език.
В различните класове учителите използват различни подходи и разнообразни четивни техники.
През тази учебна година кампанийно отбелязахме „Седмицата на четенето“ с нестандартни решения за организацията на часа.
В Подготвителна група, третокласници с класен ръководител Юлия Атанасова, четоха приказката „Работна Мецана“. След това децата от подготвителната група оцветиха на работен лист Баба Меца. Учениците бяха облечени в костюми на герои от приказката. На събитието присъстваха директор, заместник-директор, учители и родители. Актьорите се справиха блестящо с мултимедийното представяне на текста.
През тази седмица в часовете по всички предмети се четоха текстове от учениците. Директорът и заместник-директорите посетиха някои класове, за да четат съвместно с децата. Реализира се четене по роли в ПИГ – НЕ, ПЕ, както и четене на диалози в часовете по чужди езици. Маратонът на четенето се проведе с активното участие на Ученическия съвет на училището.
Нашите ученици приеха тази инициатива и участваха с ентусиазъм.


Няма коментари:

Публикуване на коментар