СУ "Братя Миладинови" - Пловдив

Ние четем в СУ "Братя Миладинови" - Пловдив

Четвърти етап 2018/2019

23 януари – Ден на ръкописното писмо

  Началните класове при СУ „Братя Миладинови”, гр. Пловдив се включиха с различни дейности, посветени на инициативата „Ден на ръкописното писмо”. Големите ученици от четвърти клас проведоха състезание за „Най-добър краснописец” като избраните бяха отличени с грамоти. Втори и трети клас задружно изработиха табла с ръкописни писма и смело заявиха „Ние пишем красиво!”. Най-малките ни ученици от първи клас също се включиха, като направиха ръкописен препис на текст. Всички обобщихме, че четливия и красив ръкописен почерк е нужен, за да мечтаем, комуникираме, поздравяваме, съчиняваме, съобщаваме и отговаряме.

Втори етап 2016/2017

       Национална седмица на четенето – от 10.10 до 14.10.2016 г.                                      

Мероприятия:

1.  Слушане на приказки и стихотворения
2.  Презентация
3.  Класна библиотека
4.  Драматизация на приказка
5.  Конкурс ,,Най-добър четец”
6.  Изработване на кногоразделители
7.  Маратон по четене
8.  Съчинение на тема ,,Защо четем”
9.   Колаж на тема ,,Какво ми дава четенето”
10. Представяне на различни поети


Няма коментари:

Публикуване на коментар