СУ "Братя Миладинови" - Пловдив

Ние четем в СУ "Братя Миладинови" - Пловдив

Девети етап 2023-2024 година

Учениците от начален етап на СУ "Братя Миладинови" - град Пловдив се включиха в различни инициативи, свързани с добри практики за читателската активност и творческото писане.
 Карнавал на приказни герои в l б клас, посветен на инициативата "Ние четем".
Хайде, вдигаме завеси!
Пипи е тук сред нас със сто лудории в запас, със своя татко пират и господин Нилсон космат.
Входът на двореца е отворен: герои славни и обичани в премени лични, дошли от приказки и книжки.
 Учениците от l а клас представиха своите любими книжки и тяхното съдържание.Препоръчаха ги на своите съученици да ги прочетат.
Четвъртокласниците четоха приказки на най - малките ни ученици - нашите първокласници.
Децата от ll б клас представиха своята любима книга.
Учениците от ll а клас представиха на класа   читателските си дневници и препоръчаха на своите съученици любими литературни произведения. А  децата от ,,Творческа работилница" изработиха от хартия модел на себе си с мини книжки.

Седми етап 2021-2022 година

Международен ден на ръкописното писмо

По случай Международния ден на ръкописното писмо и почерк 23-ти януари, учениците от начален етап в СУ "Братя Миладинови" се изявиха в краснопис и четливо писане.


Шести етап 2020-2021

Международен ден на ръкописното писмо 

В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността - 23 януари - Международния ден на ръкописното писмо
Колективен проект на учениците от IV а, IV б и IV в клас

IV a клас
По случай 23 януари, ден на ръкописното писмо/ почерк, учениците от 4а клас при СУ „ Братя Миладинови” направиха преписи на различни произведения от Читанката. Децата дадоха най-доброто от себе си и наистина се постараха.

IV б клас
В изпълнение на т. 1.1.10 от Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, учениците от IVб клас отбелязахме 23 януари - Международния ден на ръкописното писмо.
Подредихме изложба на най-красивите тетрадки.
Учениците преписаха откъс от любимо произведение. Някои от тях направиха и рисунка към преписа.

IV в клас
С учениците от IVв клас отбелязахме 23 януари - Международния ден на ръкописното писмо, като проведохме игра за сплотяване на класа. Често си организираме подобни занимания, защото на децата им е интересно и забавно. Така по различен начин натрупват нови знания, умения и компетентности.
Беше поставена задача да изтеглят листче, на гърба на което е написано име на техен съученик. След това всеки трябваше да напише старателно и четливо хай-хубавите неща, които се сеща за своя приятел от класа. Децата се постараха и украсиха малките си писъмца. Сложихме ги заедно в пликове и ги пуснахме в специално подготвена кутия. На края на деня всяко дете получи своето писмо и прочете на глас милите думи, които бяха написани за него. Благодариха си взаимно.
Денят беше изпълнен с много радост, веселие и искрени детски усмивки. Освен, че се забавляваха много, учениците още веднъж осъзнаха колко е важно да се пише вярно и четливо и колко е приятно да получих писмо написано на ръка.
Това събитие направи децата още по-задружни и сплотени. 

Ден на ръкописното писмо

 Учениците от 3а клас на училище СУ "Братя Миладинови" гр. Пловдив отбелязахме 23 януари - Международния ден на ръкописното писмо (на почерка).
Четвърти етап 2018/2019

23 януари – Ден на ръкописното писмо

  Началните класове при СУ „Братя Миладинови”, гр. Пловдив се включиха с различни дейности, посветени на инициативата „Ден на ръкописното писмо”. Големите ученици от четвърти клас проведоха състезание за „Най-добър краснописец” като избраните бяха отличени с грамоти. Втори и трети клас задружно изработиха табла с ръкописни писма и смело заявиха „Ние пишем красиво!”. Най-малките ни ученици от първи клас също се включиха, като направиха ръкописен препис на текст. Всички обобщихме, че четливия и красив ръкописен почерк е нужен, за да мечтаем, комуникираме, поздравяваме, съчиняваме, съобщаваме и отговаряме.

Втори етап 2016/2017

       Национална седмица на четенето – от 10.10 до 14.10.2016 г.                            

Мероприятия:

1.  Слушане на приказки и стихотворения
2.  Презентация
3.  Класна библиотека
4.  Драматизация на приказка
5.  Конкурс ,,Най-добър четец”
6.  Изработване на кногоразделители
7.  Маратон по четене
8.  Съчинение на тема ,,Защо четем”
9.   Колаж на тема ,,Какво ми дава четенето”
10. Представяне на различни поети


Няма коментари:

Публикуване на коментар