ОУ "Никола Й. Вапцаров"- Асеновград

Дейности, свързани с Училищния план на ОУ «Н. Вапцаров» за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване на грамотността през първи учебен срок.


Проектна работа, свързана с отбелязването на Патронния празник на училището.


Няма коментари:

Публикуване на коментар