ОУ ,,Христо Смирненски'' - Ново село

Ние четем в ОУ "Христо Смирненски", с. Ново село

Девети етап 2023-2024 година

„Обичам да чета, защото..."

"В книгите се крие особено очарование – те ни носят наслаждение, говорят с нас, дават ни добър съвет и стават наши приятели."
Франческо Петрарка

 
 За поредна година през учебната 2023/2024 учениците от ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село се включиха в инициативи, свързани с четенето. Бяха отбелязани различни мероприятия за популяризиране и стимулиране положителното отношение на децата и учениците към изкуството, интереса към книгата, читателската активност и творческото писане. Четоха се приказки и любими стихотворения, децата оцветяваха приказни герои, но най- голямо вълнение и много красиви емоции донесе посещението в обновеното читалище на с. Ново село.
Всики учители насърчват децата в любов към книгата
Докато пътуваха из чудния свят на книгите, децата научиха и голямата тайна на четенето – четенето е приятно и интересно, когато четем заедно.
Учениците в начален курс проведоха състезания по четене между класовете под наслова "От книжка в книжка’’.

Осми етап 2022-2023 година

 
Във връзка с писмо № АД-04-121/30.01.2023 г. на РУО – Пловдив се проведоха инициативи за стимулиране на читателската активност и творческите умения на учениците от начален етап.
Верижно четене на глас - днес бе в моя час! – любимо занимание на учениците от ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село.
Четенето за учениците от ОУ ,,Христо Смирненски», с. Ново село вече не е трудно, а любимо занимание! Да четат приказките изразително, се отрази на децата положително. Любимите герои, случки и принцеси, изплуваха от редовете на любимите детски книжки и събудиха интерес у учениците за още и още.
Рецитирането на стихотворението ,,Обесването на Васил Левски» от Христо Ботев, в изпълнението на ученици от II,,а“ клас показа почитта и уважението към делото на Апостола. Вълнението и трепета на учениците личи от емоционалното пресъздаване на редовете на автора.


Книга от есенни листа

 

        За учениците в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село ранните есенни дни бяха забавни, развлекателни, и същевременно възпитателни. Заедно изграждаме обща позитивна култура на поведение, развиваме емоционалната интелигентност, подобряваме логическото и креативно мислене на обучението в посока – „Да науча лесно и забавно българския език.”. С тези дейности провокираме непрекъснато интереса от страна на учениците към четенето не само в дни от седмица на четенето, а и постоянно.Учениците от ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село заедно с г-жа Ставрева се превърнаха в рецитатори. Играта за най-вярно прочетен текст впечатли малките ученици  на ниво клас за подобряване на четивната техника – брой правилно прочетени  думи в минута.

Това позволи  да се повиши мотивацията за четене и учене, малките ученици се почувстваха успешни, а по-големите – значими и можещи .

Учениците с включи в мини проектно-базирано обучение  - Направи книга от есенни листа.

Седми етап 2021-2022 година

Международен ден на детската книга


  През 1999 година генералната конференция на Юнеско обявява 21 март за Световен ден на поезията с цел популяризиране писането, публикуването, четенето на поезия.
През 1967 година 2 април- рожденият ден на Ханс Кристиян Андерсен,е обявен за Международен ден на детската книга. В ОУ ,,Христо Смирненски", с. Ново село бяха инициирана дейности за отбелязване Световния ден на поезията и Международния ден на детската книга. Учениците посетиха библиотека към читалището в с. Ново село. Четоха книги съвместно с представител на читалищното настоятелство. Изработиха табла, писаха поезия, украсиха класни стаи.
Отворената книга е отворен прозорец към света!

Ще пишем за България и Левски


23 януари 2022 г. - Международен ден на ръкописното писмо

 Ежегодно в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село се отбелязва денят на ръкописното писмо, денят на почерка.
Учениците писаха за България и Васил Левски. Всяко дете бе поздравено с думата „Българознайко“.
Писмените текстове бяха подредени в изложба.
Целта на писането на ръка е да насърчи усилията на децата да покажат уменията си да пишат красиво и четливо. Всички се убедиха, че ръчното писане е забавно, но и полезно за развиване на функциите на мозъка и креативността на човека.
Важно е да го прилагаме ежедневно!


Книгите не са само за учене, те също  забавляват и водят децата в други светове.

 

  Във връзка с писмо изх. № АД-04-2434/15.12.2021 г. на РУО – Пловдив за изпълнение на т. 3.1.3. от Регионален план за действие на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, бяха инициирани дейности за  стимулиране на читателската активност на учениците от начален етап в ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село.

Учениците от I-IVклас ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село се включиха чрез различни дейности в инициативата и бяха проведени състезания на ниво клас за подобряване на четивната техника – брой прочетени  думи в минута.

У дома също могат децата да четат.  Началните учители накараха  децата да разберат, че една книга може да забавлява толкова много, колкото игрите в интернет. С голям интерес, любопитство и с много истински усмивки, децата задаваха въпроси и изказваха мнение за разглежданите книги. Всяко от тях си избра книга, която му хареса .  С радост показаха как са се научили да четат. Надпреварваха се кой да чете по – напред.

Това позволи  да се повиши мотивацията за четене и учене, малките ученици се почувстваха успешни, а по-големите – значими и можещи .

Бяха изготвени табла, които показват умението и старанието на децата.

Тази инициатива донесе много усмивки и положителни емоции не само сред децата, но и сред колектива.

Шести етап 2020-2021 година

Международен ден на ръкописното писмо/на почерка

 
Във връзка с писмо изх. № АД-04-84/20.01.2021 г. на РУО – Пловдив за изпълнение на т. 1.1.10. от Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, бяха инициирани дейности за отбелязване на 23 януари – Международен ден на ръкописното писмо/на почерка в ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село.
Учениците от I-IVклас ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село се включиха чрез различни дейности в инициативата и бяха проведени състезания на ниво клас за подобряване на ръкописната техника – брой красиво написани думи в минута.
Светът на почерка завладя емоциите на учениците и не минава ден без похвала на най-много стараещите се на краснопис. Маратон на писането – учениците от всеки клас в начален етап се стараха да пишат красиво с ръкописни букви – стихчета и поздравителни картички за мама. С най-красивите творби бяха изработени табла, а картичките занесени у дома.

Моят любим приказен герой

С настъпването на есента, богата и цветна дойде и седмицата посветена на книгата. Занизаха се дни посветени на литературното творчество.
В рамките на Седмицата на четенето на 23.10 и 24.10.2020г. учениците от ОУ ”Христо Смирненски”, с.Ново село проведоха различни инициативи под наслов „Аз обичам да чета“. Инициирaха се разнообразни дейности.
В начален курс най-малките,първокласници изработиха картичка със снимка и изписаха ръкописно думичката „Мама“.  Второкласниците четоха откъси от любими книжки. Учениците от трети клас четоха интересни книжки, свързани със космоса ,интересни животни и книжка за океаните и моретата. С огромен интерес четоха, след което една част от тях сглобиха в книжка,а друга - изложиха на табло.  Четвъртокласниците, драматизираха приказка и я представиха пред по-малките ученици.
С учениците от пети клас през Националната седмица на четенето проведохме часове в стаята за занимания по интереси. Часовете бяха посветени на богатия свят на eнциклопедиите. Енциклопедиите дадоха възможности децата да задоволят своите интереси.
Учениците от V – VІІ клас проведе конкурс за най-добър четец. В класните стаи учениците сами подредиха изложба от книги за деца.
Във всеки клас се проведе конкурс на тема „Моят любим приказен герой”. Целта на всички прояви не е само да покажем колко важно е четенето, а защо това е така. Защо е нужно да общуваме с книгата не само в седмицата, посветена на нея, а през целия си живот. Изработеното от учениците табло с мъдри мисли посочва не една и две причини, заради които трябва да четем. Всеки от нас – родители и учители – носи отговорност и за духовната храна на нашите деца, а детството е времето, в което човек се сближава с книгата и става приятел с нея завинаги. 


Пети етап 2019-2020 година


Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката, която се проведе от 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г.


В нея активно се включиха учениците от ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село. Учениците бяха включени в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на: разнообразни игри, маратон на четенето, драматизация на приказки, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги, изложби на красиви табла и проекти за корица на любима книга. При реализирането на дейностите училището осъществи партньорство с библиотека към читалището в с. Ново село и детската градина в селото , като по-големите ученици четоха любимите си приказки на малките деца.

   За поредна година учениците от ОУ ,,Христо Смирненски“ с. Ново село, взеха активно участие в националната седмица на четенето в изпълнение на стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.
Четвъртокласниците се запознаха с български легенди, преразказани от Цанко Лалев, направиха илюстрации към прочетеното и изготвиха тематични табла. През седмицата представиха драматизация на приказката „Маша и мечока“ пред съучениците си от начален етап.
Проведохме и превърналата се вече в традиция инициатива „Деца четат на деца“ между класовете, както и дискусия на тема: „Книгата ме учи на…“. Учениците от V клас споделиха  своя добра практика със съучениците си от VI и VII клас – създаване на библиотека на класа „Бъдеще А Б В“, под надслов „Четене за всеки!“
За учениците в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село дните бяха забавни, развлекателни, и същевременно възпитателни. Заедно изграждаме обща позитивна култура на поведение, развиваме емоционалната интелигентност, подобряваме логическото и креативно мислене на обучението в посока – „Да науча лесно и забавно българския език.”. С тези дейности провокираме интереса от страна на учениците към четенето, рецитирането и драматизацията на литературни сюжети.

Четвърти етап 2018-2019 година

Международен ден на ръкописното писмо


  Във връзка с 23 януари – Международен ден на ръкописното писмо и на почерка, в ОУ „Хр. Смирненски“ с. Ново село бяха проведени редица дейности.В инициативата участваха ученици от всички класове. Те подготвиха писмени текстове, написани с особено внимание към красотата и прегледността, като образци на своето ръкописно писмо. Така малките възпитаници се приобщаваха към идеята за естетическата стойност на ръкописното слово, а заедно с това и упражниха своя краснопис.  С материалите се подготвиха и табла, които илюстрираха дейностите.

Националната седмица на четенето – 22-26. 10. 2018 г.


  През Националната седмица на четенето – 22-26. 10. 2018 г. учениците от ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село, общ. Стамболийски, подготвиха и участваха в дейности, които са в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността. 
На 23.10.2018г. първокласниците се надпреварваха в състезанието „Най-красива буква“. А старанието им даде добри резултати.
Второкласниците се включиха в инициативата „Деца четат на деца“, а учениците от трети клас посетиха библиотеката, за да се запознаят по-отблизо с чудния свят на книгите.
Учениците от четвърти клас също четоха на своите по-малки другарчета, а изявите им бяха посрещнати с радост и интерес. Те се включиха в изработването на табло „Обичам да чета, защото...“
На 24.10. 2018г.в Националната седмица на четенето се включиха и учениците от прогимназиалната степен. Учениците от пети клас участваха в състезание „Най добър четец“, а шестокласниците – по правопис. Беше интересно и при учениците от седми клас, които се състезаваха за преразказване на кратък текст. Изработиха и табло с интересни мисли и любопитни факти за четенето.


Трети етап 2017/2018 учебна година


През Националната седмица на четенето – учениците от ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село, общ. Стамболийски, подготвиха и участваха в дейности, които са в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността.
    Първокласниците изработиха „четящи човечета”, които предизвикаха жив интерес.  Най-малките ученици участваха и в подготовката на табло, посветено на книгите и четенето.        Изслушаха с внимание учениците от втори клас, които им прочетоха любима приказка. По този начин инициативата „Деца четат на деца“ бе полезна и занимателна и за двете групи ученици.
   Четвъртокласниците се подготвиха за седмицата на четенето, като проведоха съвместно четене с разбиране. Те посетиха и учениците от 3. клас, за да участват в четенето на по-малките си другарчета. Бяха изработени и тематични табла, които с интересното си съдържание привличаха погледите на учениците.

    Учениците от 5. клас прочетоха избрани откъси от любими книги, а шестокласниците прочетоха откъси от произведения на български писатели и фолклорни творби.

Втори етап 2016/2017 учебна година

      Във връзка с инициативата „Аз чета” учениците от 5, 6 и 7 клас посетиха своите по-малки другарчета от четвъртите класове, като им представиха приказки, басни и откъси от други детски книги. Чрез живото слово четвъртокласниците отново се докоснаха до чудния свят на народните приказки на Братя Грим, Вълшеникът от Оз, на Алиса и Пипи, на Робинзон Крузо. Учениците в начален курс проведоха състезания по четене между класовете под наслова ‘’От приказка в приказка’’. Отличилите се получиха грамоти и книжки с любими детски автори.


Първи етап 2015/2016 учебна година


Учениците от ОУ,, Христо Смирненски'', с. Ново село, общ. Стамболийски взеха    активно участие в национална седмица на четенето в изпълнение на стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.
        Първокласниците се състезаваха за най-красиво написана (нарисувана) буква. Учениците от начален етап проведоха състезания за ,,Най- добър четец", ,,Най - добър разказвач на приказка'', ,,Познай от коя приказка съм'', ,,Аз пиша вярно и красиво''.
        Част от учениците посетиха Народно читалище ,,Св.св. Кирил и Методий'', с. Ново село и се състезаваха за най-добър четец.
        Красивите табла, изработени от учениците, на любими приказни герои, красят класни стаи и коридори в училището.   
        И за ученици, и за родители, и за учители седмицата на четенето от 07.12.2015 - 12.12.2015 бе много вълнуваща.

През Националната седмица на четенето – 10 – 14. 10 2016г. учениците от ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село, общ. Стамболийски, подготвиха ред дейности, които са в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността.
Първокласниците работеха по темата „Рисунка на любими герои“. Те изслушаха с внимание и интерес учениците от втори клас, които им прочетоха откъси от любими детски книги. Така инициативата „Деца четат на деца“ бе полезна и занимателна и за двете групи ученици.
Децата от 3“а“  и 3“б“ клас участваха в състезание „Най добър четец“. Потрудиха се и за изработването на табла „Аз обичам да чета, защото…“
Четвъртокласниците се подготвиха за седмицата на четенето в класната стая и в проведения час „От приказка в приказка“ – в стаята за занимания по интереси. Подреденият кът с приказки в класната стая дълго ще напомня за хубавите книги и  интересните герои.
Учениците от пети клас участваха в състезанието „Четене на любими стихотворения“, а шестокласниците бяха подбрали откъси от любимите си книги, прочетоха откъси на своите съученици, като представиха автора и творбата.
В седми клас учениците подготвиха табло за книгите и четенето, а осмокласниците четоха откъси от литературни произведения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар