ОУ ,,Христо Смирненски'' - Ново село

Ние четем в ОУ,, Христо Смирненски'', с. Ново село

Пети етап 2019-2020 година


Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката, която се проведе от 09.12.2019 г. до 13.12.2019 г.


В нея активно се включиха учениците от ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село. Учениците бяха включени в различни инициативи за насърчаване на интереса към четенето, реализирани под формата на: разнообразни игри, маратон на четенето, драматизация на приказки, състезания, ден на книгата, подаряване и размяна на книги, изложби на красиви табла и проекти за корица на любима книга. При реализирането на дейностите училището осъществи партньорство с библиотека към читалището в с. Ново село и детската градина в селото , като по-големите ученици четоха любимите си приказки на малките деца.

   За поредна година учениците от ОУ ,,Христо Смирненски“ с. Ново село, взеха активно участие в националната седмица на четенето в изпълнение на стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.
Четвъртокласниците се запознаха с български легенди, преразказани от Цанко Лалев, направиха илюстрации към прочетеното и изготвиха тематични табла. През седмицата представиха драматизация на приказката „Маша и мечока“ пред съучениците си от начален етап.
Проведохме и превърналата се вече в традиция инициатива „Деца четат на деца“ между класовете, както и дискусия на тема: „Книгата ме учи на…“. Учениците от V клас споделиха  своя добра практика със съучениците си от VI и VII клас – създаване на библиотека на класа „Бъдеще А Б В“, под надслов „Четене за всеки!“
За учениците в ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село дните бяха забавни, развлекателни, и същевременно възпитателни. Заедно изграждаме обща позитивна култура на поведение, развиваме емоционалната интелигентност, подобряваме логическото и креативно мислене на обучението в посока – „Да науча лесно и забавно българския език.”. С тези дейности провокираме интереса от страна на учениците към четенето, рецитирането и драматизацията на литературни сюжети.

Четвърти етап 2018-2019 година

Международен ден на ръкописното писмо


  Във връзка с 23 януари – Международен ден на ръкописното писмо и на почерка, в ОУ „Хр. Смирненски“ с. Ново село бяха проведени редица дейности.В инициативата участваха ученици от всички класове. Те подготвиха писмени текстове, написани с особено внимание към красотата и прегледността, като образци на своето ръкописно писмо. Така малките възпитаници се приобщаваха към идеята за естетическата стойност на ръкописното слово, а заедно с това и упражниха своя краснопис.  С материалите се подготвиха и табла, които илюстрираха дейностите.

Националната седмица на четенето – 22-26. 10. 2018 г.


  През Националната седмица на четенето – 22-26. 10. 2018 г. учениците от ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село, общ. Стамболийски, подготвиха и участваха в дейности, които са в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността. 
На 23.10.2018г. първокласниците се надпреварваха в състезанието „Най-красива буква“. А старанието им даде добри резултати.
Второкласниците се включиха в инициативата „Деца четат на деца“, а учениците от трети клас посетиха библиотеката, за да се запознаят по-отблизо с чудния свят на книгите.
Учениците от четвърти клас също четоха на своите по-малки другарчета, а изявите им бяха посрещнати с радост и интерес. Те се включиха в изработването на табло „Обичам да чета, защото...“
На 24.10. 2018г.в Националната седмица на четенето се включиха и учениците от прогимназиалната степен. Учениците от пети клас участваха в състезание „Най добър четец“, а шестокласниците – по правопис. Беше интересно и при учениците от седми клас, които се състезаваха за преразказване на кратък текст. Изработиха и табло с интересни мисли и любопитни факти за четенето.


Трети етап 2017/2018 учебна година


През Националната седмица на четенето – учениците от ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село, общ. Стамболийски, подготвиха и участваха в дейности, които са в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността.
    Първокласниците изработиха „четящи човечета”, които предизвикаха жив интерес.  Най-малките ученици участваха и в подготовката на табло, посветено на книгите и четенето.        Изслушаха с внимание учениците от втори клас, които им прочетоха любима приказка. По този начин инициативата „Деца четат на деца“ бе полезна и занимателна и за двете групи ученици.
   Четвъртокласниците се подготвиха за седмицата на четенето, като проведоха съвместно четене с разбиране. Те посетиха и учениците от 3. клас, за да участват в четенето на по-малките си другарчета. Бяха изработени и тематични табла, които с интересното си съдържание привличаха погледите на учениците.

    Учениците от 5. клас прочетоха избрани откъси от любими книги, а шестокласниците прочетоха откъси от произведения на български писатели и фолклорни творби.

Втори етап 2016/2017 учебна година

      Във връзка с инициативата „Аз чета” учениците от 5, 6 и 7 клас посетиха своите по-малки другарчета от четвъртите класове, като им представиха приказки, басни и откъси от други детски книги. Чрез живото слово четвъртокласниците отново се докоснаха до чудния свят на народните приказки на Братя Грим, Вълшеникът от Оз, на Алиса и Пипи, на Робинзон Крузо. Учениците в начален курс проведоха състезания по четене между класовете под наслова ‘’От приказка в приказка’’. Отличилите се получиха грамоти и книжки с любими детски автори.


Първи етап 2015/2016 учебна година


Учениците от ОУ,, Христо Смирненски'', с. Ново село, общ. Стамболийски взеха    активно участие в национална седмица на четенето в изпълнение на стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.
        Първокласниците се състезаваха за най-красиво написана (нарисувана) буква. Учениците от начален етап проведоха състезания за ,,Най- добър четец", ,,Най - добър разказвач на приказка'', ,,Познай от коя приказка съм'', ,,Аз пиша вярно и красиво''.
        Част от учениците посетиха Народно читалище ,,Св.св. Кирил и Методий'', с. Ново село и се състезаваха за най-добър четец.
        Красивите табла, изработени от учениците, на любими приказни герои, красят класни стаи и коридори в училището.   
        И за ученици, и за родители, и за учители седмицата на четенето от 07.12.2015 - 12.12.2015 бе много вълнуваща.

През Националната седмица на четенето – 10 – 14. 10 2016г. учениците от ОУ „Христо Смирненски“ с. Ново село, общ. Стамболийски, подготвиха ред дейности, които са в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността.
Първокласниците работеха по темата „Рисунка на любими герои“. Те изслушаха с внимание и интерес учениците от втори клас, които им прочетоха откъси от любими детски книги. Така инициативата „Деца четат на деца“ бе полезна и занимателна и за двете групи ученици.
Децата от 3“а“  и 3“б“ клас участваха в състезание „Най добър четец“. Потрудиха се и за изработването на табла „Аз обичам да чета, защото…“
Четвъртокласниците се подготвиха за седмицата на четенето в класната стая и в проведения час „От приказка в приказка“ – в стаята за занимания по интереси. Подреденият кът с приказки в класната стая дълго ще напомня за хубавите книги и  интересните герои.
Учениците от пети клас участваха в състезанието „Четене на любими стихотворения“, а шестокласниците бяха подбрали откъси от любимите си книги, прочетоха откъси на своите съученици, като представиха автора и творбата.
В седми клас учениците подготвиха табло за книгите и четенето, а осмокласниците четоха откъси от литературни произведения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар