ОУ "Отец Паисий" - Асеновград

Дейности
за насърчаване на  четенето и повишаване на грамотността
2015/2016 г.

1. Изработено  информационно  табло  за дейностите  на  Подготвителна група,  класовете  и  в групите  ПИГ  през  годината.
2.Създадени  мини  библиотеки  във  всяка  класна  стая .
3. Избрани  по 2 –ма  библиотекари   от  клас. Оказване на  методична  помощ  от  училищния библиотекар  при  срещи  с  класните  библиотекари.
4. Организирани   публични   четения – „Любими  приказни  герои  гостуват на  най-малките”
/ ученици , работещи  служители  в училище,  родители  и  гости   четат  приказки  на  децата  
 от  ПГ /


5. „Искам да ти прочета  и да  ти  покажа ” – съвместно  занимание на ПИГ  І б клас с родители
    извън  класната  стая.  „Четем  коледни  приказки  и  готвим  с нашите родители”
   

6. Изготвено   презентационно   табло „Аз мога да  бъда  краснописец,  математик, творец”
    / ПИГ –ІV б клас  - ежеседмично  обновяване.
7. Обновен  библиотечен  фонд  в училищната  библиотека.
8. Кампания „ Стара  хартия , за  нова  книга”
9. Конкурси: „ Мога да съм  най-добър  четец” и „ Четенето  било  лесно!”

Няма коментари:

Публикуване на коментар