НУ „Христо Ботев” гр. Първомай

Ние четем в НУ „Христо Ботев” гр. Първомай 

Осми етап 2022-2023 година


Ден на ръкописа


Днес - 23-ти януари е датата, на която в цял свят се отбелязва Денят на ръкописното писмо, наричан още Ден на ръкописа или Ден на почерка. Учениците от НУ „Христо Ботев“, гр. Първомай проведоха различни инициативи, свързани с ръкописното писмо: състезание по краснопис, проекти написани саморъчно, беседа за калиграфията е изкуството на красивото писане и графологията - това е понятие за почерка и за факторите, които оказват влияние за изменението му.

Презентация

Шести етап 2020-2021 година

"Приказен свят" - час по театрални приказки


 
 На 25.05.2021 г. в НУ "Христо Ботев" гр. Първомай, бе проведена инициатива Театрална работилница - "Приказен свят" - час по театрални приказки, с гост Даниела Костова.
Инициативата бе проведена с ученици от първи до четвърти клас, като част от дейност
по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" Модул "Библиотеките като образователна среда".
В този нестандартен и забавен час учениците научиха как се правят кукли за театър, какви упражнения е добре да прави всеки актьор преди да излезе на сцена, как да озвучават куклите и др.
Всеки ученик имаше възможност да си избере кукла, с която да изиграе пред останалите откъс от любима приказка. Учителите също се превърнаха в актьори и изиграха част от приказката "Червената шапчица".

Кът за четене

 
 Създаването му е осъществено със средства по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Библиотеките като образователна среда".
Със средствата осигурени по Националната програма закупихме барбарони, килими, стем комплекти и 60 броя книги на български и английски език.
Това вълшебно място бе открито за Деня на книгата - 23.04.2021 г. Учениците са изключително щастливи и с удоволствие използват обособеното място не само за отдих и занимания по интереси, но и за провеждане учебни часове - четене, човекът и природата, човекът и обществото, околен свят.
Със средства по програмата е платен членски внос за всички ученици и учители в градската библиотека. Предстоят ни още дейности, които очакваме да проведем с нетърпение!

Трети етап 2017-2018 година 


Национална седмица на четенето 11-15.12.2017 г. в НУ „Христо Ботев” гр. Първомай


Първи ден – понеделник, 11.12.2017 г. Откриване на Националната седмица на четенето в училището с гостуване на„Любими приказни герои в НУ „Христо Ботев” гр. Първомай, които децата да познаят и отгатнат от коя приказка са излезли.
Втори ден – вторник , 12.12.2017 г. Провеждане на състезания „Най-добър четец”, „Най-добър разказвач” и „Най-добър правописец” по класове и награждаване с грамота и книга на отличените ученици.
Трети ден – сряда, 13.12.2017 г. „Ден на книгата” – подаряване на книжки от учениците на библиотеката в училището.
Четвърти ден – четвъртък, 14.12.2017 г. Маратон на четенето: Представяне на приказката „Обущарят и джуджетата” от Братя Грим в изпълнение на Диляна Глушкова - библиотекар при О”НЧ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай
Пети ден – петък, 15.12.2017 г. Закриване на националната седмица и преставяне на реализираните дейности.

Първи етап 2015-2016 годинарезултати от проведениете инициативи

Първи ден – понеделник, 07.12.2015 г.
Откриване на Националнате седмица на четенето в НУ „Христо Ботев” гр. Първомай:
Провеждане на анкета „Чета, защото...” в час на класа;
Изготвяне на табло с любими приказни герои.

Втори ден – вторник , 08.12.2015 г.
Провеждана на състезания „Най-добър четец”, „Най-добър разказвач” и „Най-добър правописец” по класове и награждаване с грамота и книга на отличените.
Провеждане на среща с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие. Разясняване на проблемите, свързани с неграмотността.
Трети ден – сряда, 09.12.2015 г.
Провеждане на среща с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие. Разясняване на проблемите, свързани с неграмотността.Четвърти ден – четвъртък, 10.12.2015 г.
Маратон на четенето: Представяне на приказката „Гърбавите съседи и самодивката” от Г. Русафов в изпълнение на Диляна Глушкова - библиотекар при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай и гледане на приказката „Косе Босе” в изпълнение на Татяна ЛоловаПети ден – петък, 11.12.2015 г.
Ден на книгата – четене и разглеждане на новите книжки в кабинета за занимания по интересиШести ден – събота, 12.12.2015 г.
Закриване на Националната седмица на четенето и представяне на резултати от реализираните дейности на модератора за община Първомай СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар