Инициативи на РУО Пловдив

Инициативи на РУО Пловдив

Четвърти етап 2017/2018 година

Културно–образователна програма Будапеща, III-та сесияq,11.10. – 14.10.2018
Обмяна на опит в:
Средно училище „Бетлен Габор“ – Будапеща, РУнгария
Българско средно училище „Христо Ботев“ – Братислава, РСловакия

Заявени инициативи от образователните институции за Националната седмица на четенето 22-26.10.2018 г.

 Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2018-2019 г.Правила за подаване на информация в блога "Ние четем"

Трети етап 2017/2018 година

Състезание Буквоплет    През учебната 2017 – 2018 година по инициатива на Лайънс клуб Евридика – Пловдив, със съдействието на Лайънс клубовете Пловдив и Филипополис и с подкрепата на РУО – Пловдив, в училищата от община Пловдив се проведе състезание Буквоплет за учениците от II клас. Според регламента, наречен Буквоплетски правила, състезанието включва 2 кръга – училищен, и общоградски.


Цялата информация    Инициатива за учителски обмен „Гост за един ден“ през 2017 – 2018 учебна година в 51-во СУ „Елисавета Багряна“ - София

Майсторски клас „Реализиране в практиката идеите на новите учебни програми по математика“. Практикум „Система на работа с текстови задачи в начален етап“ в ОУ „Кочо Честеменски“ - Пловдив

Рефлексивност в ОВП на учители и ученици от начален етап на основното образование при провеждане на обща подкрепа за личностно развитие в ОУ „Алеко Константинов“ - Пловдив

 

 IV-та Регионална конференция на началните учители от област Пловдив „Училището – място за деца“, Хисаря, 30.03. – 31.03.2018 година, на тема: Мотивацията на ученика – фактор за участие и активност в образователния процес

Обучение за учители от начален етап на тема: „Инструменти и методи за актуални училищни занятия“. Организатор: Васка Атанасова, ст. експерт за обучението в начален етап. Водещи: проф. Пламен Милтенов, университет „Сейнт Клауд“ - Минесота, САЩ, и Невена Петрова, начален учител в СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив

Конкурс - рецитал за най-добро изпълнение на стихове за народните будители и българското слово

Народна библиотека „Иван Вазов“  - Пловдив

06.11. – 07.11.2017 г.

Участници:

ученици в I – XII клас на училищата от община Пловдив

Практикум за учителите от начален етап


Тема „Интегриране на ИТ в общообразователната подготовка на учениците от начален етап (образователна платформа Kahoot и QR кодове), СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив, 09.11.2017 г.
Водещ: Невена Петрова, ст. учител в начален етап


Цялата информация
Презентация

Втори етап 2016/2017 година


Обучение на тема „Мотивиране на учениците от начален етап за овладяване на българския книжовен език“ с открити практики в НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, общ. Марица
Дискусия по метода „световно кафене“Тема „Приложение на ИТ за развитие уменията за четене на учениците от начален етап“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО - Пловдив

Презентация
Обучение с учители в начален етап


Тема „Придобиване на компетентности в областта на българския език чрез използване на ИТ в общообразователната подготовка“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО – Пловдив
Програмата на обучението включва:
1. Открити практики по БЕЛ – I клас, Човекът и природата – III клас, Човекът и обществото – III клас, БЕЛ - IV, представени съответно от Димитър Байкушев, Юлия Череджийска, Наташа Паунова, Невена Петрова - старши учители в СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив
2. Училищна учеща общност или методическата дейност на началните учители от СУ „Димитър Матевски“ - Мария Бончева, гл. учител
3. Дискусия по метода „световно кафене“ на тема „Приложение на ИТ за развитие уменията за четене на учениците от начален етап“, водещ: Васка Атанасова, ст. експерт НО в РУО - Пловдив
Практикум на тема „Актуални акценти в обучението за постигане базова грамотност на учениците от начален етап. Алтернативни методи на ограмотяване“
Водещ: Васка Атанасова, ст. експерт по начално образование в РУО – Пловдив
Програма:
* Грамотност – изисквания на ДОС за общообразователна подготовка и уч. програма по БЕЛ, I клас
* Диагностика на четивните умения на учениците от начален етап
* Алтернативни методи на ограмотяване
* Педагогически практики за подобряване четивните умения на учениците от нач. етап
* Планиране на училищни дейности по темата


Презентация


Майсторски клас „Алтернативни методи на ограмотяване“, проведен от Васка Атанасова, старши експерт по начално образование в РУО - Пловдив

Презентация
Първи етап 2015/2016 година

РИО – Пловдив - „Планиране на обучението в начален етап - личностно ориентиран образователен процес“

На 16.12.2015 година В. Атанасова и М. Механджиева, ст. експерти по начално образование в РИО – Пловдив, организираха в ОУ „Никола Вапцаров“ – Асеновград тренинг на тема „Планиране на обучението в начален етап - личностно ориентиран образователен процес“. Екип начални учители и възпитатели от училището представиха пред 50 участници педагогически стратегии за обучение на деца, чийто майчин език не е български.


Състезание „Дебати“

Във връзка с Регионалния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година Регионален инспекторат по образованието - Пловдив организира състезание „Дебати“, в което участваха ученици от пет училища от гр. Пловдив – ЕГ „Пловдив“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Национална търговска гимназия, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СОУ „Черноризец Храбър“, разпределени в осем отбора.


РИО Пловдив, Начално образование - Практикум 1 - „Стратегии на преподаване и учене за постигане базова грамотност на учениците от начален етап“ 


РИО – Пловдив, организира на 2.11.2015 г. практикум на тема „Стратегии на преподаване и учене за постигане базова грамотност на учениците от начален етап“ с водещи В. Атанасова и М.Механджиева – ст. експерти по начално образование. В практикума взеха участие 54 учители от област Пловдив.

Вижте още

РИО Пловдив, Начално образование - Практикум 2 - „Стратегии на преподаване и учене за постигане базова грамотност на учениците от начален етап“ 

РИО – Пловдив, представи на 27.11.2015г. в СОУ „Черноризец Храбър“ Открита практика на тема „Стратегии на преподаване и учене за постигане базова грамотност на учениците от начален етап“  с водещи В. Атанасова и М.Механджиева – ст. експерти по начално образование. 

Вижте още

Няма коментари:

Публикуване на коментар