ЦДГ „Чучулига“ - Пловдив

Ние четем в ЦДГ „Чучулига“ - Пловдив


 Утвърждаваме ЦДГ „Чучулига“ като модерно, привлекателно и желано място за обучение и възпитание на малки деца, място съчетаващо традиции и съвремие. С удоволствие се включихме в  Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година.
Няма коментари:

Публикуване на коментар