ПГЛВ “Христо Ботев” - Перущица

В ПГЛВ “Христо Ботев” град Перущица e разработен план за повишаване на грамотността. 


Заложени са следните дейности:

1. Състезание по правопис „Аз пиша грамотно” между учениците от 9-ти клас. Състезанието ще се състои в три модула. Първият модул представлява диктовка на текст, вторият модул е текст с разбиране, а третият е свързан с въпроси по езикова култура.
Състезанието ще се проведе на 26.02.2016 г.
Целта на състезанието е не само по-високото ниво на езикова грамотност, но и овладяване на уменията, свързани с четене и разбиране. От друга страна, състезанието ще развие умението за работа в екип и ще повиши тяхната концентрация.

2. Провеждане на урочни занятия в училищната библиотека на тема: „Възрожденският книжовник и учител Христо Г. Данов”, както и посещение на музея и Дановото училище в Перущица.
Учениците ще се запознаят с част от историята на град Перущица. Основната цел тук е повишаване на мотивацията и засилен интерес към четенето.

3. Изработване на проект от учениците под формата на постери или мултимедийна презентация на тема: „Десет причини да чета”.
Учениците ще покажат усвоените дотук компетентности и умения за писане .

4. Обявен е конкурс за най-добро рецитиране на стихотворение от Христо Ботев. Конкурсът ще се проведе на 2.06.2016 г. и участие могат да вземат всички ученици от 9-ти до 12-ти клас.
Същността на конкурса е усъвършенстване на уменията за четене и по-голям обем от познания върху творчеството на великия поет и революционер Христо Ботев.

Няма коментари:

Публикуване на коментар