понеделник, 14 декември 2015 г.

ОУ „Христо Ботев“ - Крумово

Ние четем в ОУ "Христо Ботев" - с. Крумово

Национална седмица на четенето

07 – 13 декември 2015 г.
  През учебната 2015/2016 г. ръководството и екипът на ОУ „Христо Ботев“ работи приоритетно съобразно дейностите от Регионалния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. С оглед на реализиране на целите и дейностите от Плана, в училищния учебен план, както и в работата на МО в училището бяха заложени редица мероприятия, едно от които е включване в национални и регионални мероприятия, свързани с четенето.

Цялата информацияИнициатива „Прочети ме“ – втори клас

  През учебната 2015/2016 г. учениците от втори клас от ОУ „Христо Ботев“, в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и планираните дейности в плана на МО – начален етап в училището, се включиха в инициативата на Българската асоциация по четене „Прочети ме“. Още в началото на месец ноември класният ръководител подаде заявка за присъединяване към инициативата в групата във Facebook, където участват класове от цялата страна. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар