четвъртък, 28 януари 2016 г.

ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград


 В ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – Асеновград, в изпълнение на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността, приет на Педагогически съвет, Протокол №1/12.10.2015 г., бяха осъществени следните дейности:

Няма коментари:

Публикуване на коментар