петък, 15 април 2016 г.

ЕГ „Иван Вазов”- в училищната библиотека

Осмокласниците в ЕГ „Иван Вазов”- активни читатели на училищната библиотека


По традиция първи осмокласниците посещават училищната библиотека и се запознават с богатия и разнообразен по съдържание библиотечен фонд. Интересна и полезна за тях тази година бе информацията на библиотечния специалист за усвояване на библиотечно - библиографски знания /по степени/ и изграждане на информационна грамотност и култура у учениците.
Цялата информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар