четвъртък, 9 юни 2016 г.

ОУ "Христо Ботев" - Брестовица

Ние четем в ОУ "Христо Ботев" - Брестовица


 Създаване на среда в класната стая и училището, стимулиращи четенето - Презентация

Тренинг: Любимата детска книжка на моите родители - Презентация

Няма коментари:

Публикуване на коментар