неделя, 25 декември 2016 г.

СУ „Христо Ботев“ – град Съединение

Изготвяне на портфолио на учениците от начален етапВ изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от      СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение изготвиха портфолио за оценяване на резултатите от работата им за повишаване на грамотността. Всеки ученик с гордост презентира своите постижения. Успех деца!

СУ „Христо Ботев“ – град Съединение


В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от IIIA и IIIБ клас на СУ „Христо Ботев“ – град Съединение посетиха училищната библиотека. Г-жа Ваня Ликова запозна учениците с реда в библиотеката.


В страната на приказките


В изпълнение на училищния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за повишаване на грамотността, учениците от ПИГ III клас с ръководител г-жа Милена Семерджиева на СУ „Христо Ботев“, град Съединение създадоха кът на приказните герои като изработиха табло.


Цялата информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар