петък, 27 януари 2017 г.

Мотивиране на учениците

Обучение на тема „Мотивиране на учениците от начален етап за овладяване на българския книжовен език“ с открити практики в НУ „Св. Климент Охридски“, с. Войсил, общ. Марица


Няма коментари:

Публикуване на коментар