понеделник, 8 януари 2018 г.

ОУ „Дядо Иван Арабаджията“


Национална кампания за повишаване на грамотността в ОУ „Дядо Иван Арабаджията“, с.Царацово


Инициативата във връзка с националната седмица, посветена на четенето и грамотността, има за цел да повиши интереса към необятния свят на книгите, да развие у учениците разнообразен и богат езиков изказ, да усъвършенстват възприятията си за художествен свят и художествена творба и постоянно да повишават нивото на четивната си техника. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар