ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Чешнегирово

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Чешнегирово

Седмица на четенето
04.12.2023 г. – 08.12.2023 г.
 

Седмицата на четенето в нашето училище проведохме под надслов „Фолклорна декемврийска седмица на четенето“ , свързана с популяризиране на инициативи и добри практики за стимулиране на положително отношение на учениците към изкуството, интереса към книгите и тяхната читателска активност. В дейностите, посветени на „Седмицата на четенето“ се обхванаха празниците през месец декември с представяне на митове, легенди, обичаи и традиции.
Организирани дейности:
1. Откриване на „Седмицата на четенето“ и представяне на правила за четене на книги
2. Куклен театър „Коледни вълшебства“
3. Легенда за Свети Николай Чудотворец и Никулденска работилница
4. Приказка за „ Вълшебния чорап“
5. Представяне на обичаи и традиции за Бъдни вечер. Обреден хляб. Закриване.

Седмица на четенето
05.12.2022 г. – 09.12.2022 г.
в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Чешнегирово


Седмицата на четенето в нашето училище проведохме под надслов „Приказки за Хитър Петър“ . Открихме дейностите с песента „Книжко мила“ и правила за опазване на книжките, които четем. Имахме подарък от Дядо Коледа , който децата отвориха групово – книга.
Организирани дейности:
1. Пътуваща библиотека – баба и Хитър Петър четат приказки в класовете от начален етап;
2. Драматизация на приказката „Първа среща на Хитър Петър и Настрадин Ходжа“ представена от 4 клас;
3. Драматизация на приказката „Торбата с лъжите“ представена от 5 клас ;
4. Посещение на библиотеката към НЧ „Наука-1884 г.“ в с. Чешнегирово от учениците от прогимназиален етап V, VI и VII клас;
Създаване на илюстрации и организиране на изложба с готовите творби по приказките за Хитър Петър
- „Гостенчето на Хитър Петър“ - I , II и III клас; „Торбата с лъжите“ - V клас; „Хитрият ханджия“ - VI клас; „Басът на Настрадин Ходжа“- VII клас
5. Изработване на книгоразделители от учениците от VII клас, които подариха на учениците от начален етап като им обясниха за какво служи книгоразделителят ; Четене по роли на приказката „Хитрият ханджия“ и „Басът на Настрадин Ходжа“от учениците от VI клас и VII клас пред учениците от I и II клас.

Ден на ръкописното писмо


  Избирайки датата 23.01.2022 г. в чест на рождението на американския Джон Хенкок, човекът който пръв е поставил подписа си под Декларацията на независимостта, ние можем да твърдим, че по почерка на човека може да се разбере повече отколкото той може да разкаже за себе си. Затова ние записахме първите си букви, показахме стойността на семейството, създадохме себе си и разказахме приказка за нас чрез собствен почерк. Достигнахме до Будители, защото знаем кои са, но знаем и тяхната истинска стойност.

Първокласниците си нарисуваха първата ръкописна буква от имената си и я украсиха.

Второкласниците преписаха стихотворение на Христо Ботев  за краснопис.

Третокласниците създадоха приказки с любими герои и изобразиха себе си.


Ден на книгата Във връзка с Деня на книгата бяха проведени следните дейности: занимания по интереси в ПИГ, в часовете по Български език и литература бяха проведени състезания на ниво клас за засичане на четивната техника – брой прочетени думи в минута.

За учениците от 5 -6 клас се организира занимание по четене в рамките на целодневната организация на учебния ден по време на заниманията в стаята за занимания по интереси в училището - „Ателие за творчески изяви”- състезание между двата класа за най-много прочетени приказки за 1 учебен час .
Периодично се провеждат информационни кампании сред родителите и общността за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на ученици от етническите малцинства. 


„НИЕ ЧЕТЕМ”


Училището има разработен и утвърден Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността. Брой участници в инициативата – учители -10 броя, от 1 до 5 клас – 110 ученици, представители на институции -2.
Училището участва в инициативата „Да подарим книга, да създадем библиотечен кът в училището”.При участието в тази инициатива има създадени библиотечни кътове в помещението за ПИГ –„АТЕЛИЕ ЗА ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ”.
В Годишните разпределения на учителите на уроци / занимания извън класната стая има планирани посещения в библиотеката, в ЦДГ „Звезда, Читалище „Наука ”,музей в с. Чешнегирово.
Организирани са публични четения – „Любими приказни герои гостуват на най-малките”.
В националната седмица на четенето бяха проведени следните дейности: занимания по интереси в ПИГ, изложби, драматизации и спектакли.Проведени бяха и инициативи в подкрепа на заниманията за четене с родителите – тематични родителски срещи с родителите на ученици от етническите малцинства. Проведени са и кампания за обогатяване на библиотечния кът в училището. От тази кампания се набраха 15 бр. книги, които се използват в заниманията в ПИГ.
В училището са създадени училищни практики за организиране и провеждане на входни равнища по БЕЛ – формат на писмените работи, обхват на учебното съдържание, анализ на резултатите, мерки за отстраняване на пропуските с осъществен е контрол от помощник-директорът УД.
За учениците от 1-6 клас е организирано занимание по четене и БЕЛ в рамките на целодневната организация на учебния ден по време на заниманията в стаята за занимания по интереси в училището - „Ателие за творчески изяви”.

Училището работи по НП „С грижа за всеки ученик” Модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от начален етап за повишаване постиженията им по общообразователна подготовка „. Сформирани са 2 групи – БЕЛ – 3 клас – 6 ученици и Математика – 3 клас – 5 ученици. Ежеседмично се провеждат консултации с учениците от училището.
Периодично се провеждат информационни кампании сред родителите и общността за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на ученици от етническите малцинства.

Няма коментари:

Публикуване на коментар