Документи

Документи

  1. Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2020-2021 г.
  2. Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2019-2020 г.
  3. Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2018-2019 г.
  4. Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през 2017-2018 г.
  5. Писмо № РД-17-576 от 7.4.2016 г.на началника на РИО-Пловдив в подкрепа на провеждащата се Седмица на детската книга и на изкуствата за деца.
  6. Писмо № РД-17-306 от 1.3.2016 г.на началника на РИО-Пловдив в подкрепа на инициативите на Издателство „Жанет45“ – Младият Пловдив чете (26.01-1.06.2016г.)  и Пловдив чете (6-12.06.2016г.)
  7. Писмо № РД-16-1-1420-1 от 7.12.2015 г. на РИО по повод Националната седмица на четенето
  8. Списък на директорите, които публикуват в http://nie4etem.blogspot.bg материали от инициативи, проведени в училищата от област Пловдив в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)
  9. Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година
  10. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020). „Четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията“

Няма коментари:

Публикуване на коментар