петък, 25 февруари 2022 г.

СУ „Христо Г. Данов" - Пловдив

"Ако всичко на света е безсмислено, какво ни пречи да си измислим някакъв смисъл?"


В изпълнение на т. 3.13. от Плана за дейността на РУО - Пловдив за учебната 2021/2022 година, РУО - Пловдив подкрепя литературния конкурс, организиран за поредна година от СУ „Христо Г. Данов" - Пловдив.
Конкурсът предоставя възможност за стимулиране творческите способности на учениците и изява на техния талант. Насочен е към възрастовите групи I - IV клас, V -VII клас, VIII - XII клас.
Конкурсът е индивидуален. Всеки участник може да се включи само с една творба при спазване на регламента. Най-добрите във всяка възрастова група и категория ще бъдат отличени с грамота и материална награда, осигурени от СУ „Христо Г. Данов" - Пловдив. Най-добрите творби ще бъдат популяризирани чрез блог „Ние четем"

петък, 18 февруари 2022 г.

СУ „Иван Вазов“

Различният урок


На 11 февруари 2022 г. учениците от Vа клас в СУ „Иван Вазов“ - Сопот, поканиха своята преподавателка по български език и литература - Красимира Петкова и гости в училищната библиотека на представление.

Момчетата и момичетата от класа се въплътиха в героите на любима на поколения българи народна приказка - „Златното момиче“.  

ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян"

Международният ден на даряването на книги – 14.02.2022 г.
,,Подари мечта‘‘ 

 
 Инициатива за продуждане и насърчаване на четенето при най-малките ученици в ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян", с цел развитие на четивна грамотност, четене с разбиране, емоционална интелигентност, развитие на въображението, развиване на речево-комуникативните умения у учениците.

ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян"

 Деня на ръкописното писмо и почерка

 
Учениците от 2А клас, 
ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян", Пловдив се вдъхновиха от Деня на ръкописното писмо и почерка и решиха да покажат, че могат да пишат старателно, четливо и красиво. С помощта на учителите - класен ръководител Теодора Цанкова и младата учителка ЦОУД Мария Аламунзарова, всеки второкласник си избра текст и го записа в тетрадките си за работа в клас по четене. Родителите съдействаха в изпълнението на инициативата и подпомогнаха учениците да довършат удома, в дните за отдих (събота и неделя), преписа на текстовете от читанката. 

ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян"

ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян"

 
През междусрочната ваканция учениците от 2А клас, ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян" се подготвиха за представяне на част от книга, която четат. Някои от второкласниците са билингви и за тях бе по-подходящо да подготвят за четене текста в читанката, приказката на Братя Грим "Пепеляшка". Всички ученици написаха в тетрадките си списък с произведенията, които чуха в часа по четене и в края на урока нарисуваха вълшебни предмети от прочетените в часа текстове.

Цялата информация