неделя, 31 януари 2016 г.

ОУ "Христо Ботев " с. Поповица, общ. Садово

ОУ "Христо Ботев" с. Поповица, общ. Садово


На 13.01.2016 г. в изпълнение на училищния план по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ "Христо Ботев " с. Поповица се проведоха два изнесени урока по български език и литература в читалищната библиотека на селото. 

Цялата информация.

петък, 29 януари 2016 г.

ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот

Ние четем в ПГ "Ген. Владимир Заимов" - Сопот


В ПГ "Ген. Владимир Заимов", гр. Сопот се проведоха редица инициативи по повод кампанията "Ние четем". Импровизираната библиотека в кабинета на г-жа Колева, създадена благодарение на дарени от родители книги, с мотото "Аз прочетох тази книга.

Цялата информация

ОУ "Неофит Рилски” с. Ягодово

Ние в ОУ "Неофит Рилски” - Ягодово продължаваме да четем, а вие?


  Приказките на Андерсен са вдъхновявали поколения наред да четат, разказват и да станат по-добри хора. Учениците от трети клас в ОУ "Неофит Рилски” с. Ягодово, под ръководството на г- жа Константинова, с ентусиазъм посрещнаха инициативата да четат изразително,...  

Цялата информация

ПГХТТ - Пловдив

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГХТТ - ПловдивВ изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в Професионална гимназия по хранителни технологии и техника седмицата от 26.11.2015 г. до 30.11.2015 г. бе посветена на празника на Народните будители. 

Цялата информация

четвъртък, 28 януари 2016 г.

ПГ по машиностроене - Пловдив

Ние четем в ПГ по машиностроене - Пловдив


В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 в началото на годината изготвихме план за работа. Той отразява и спецификата на нашите ежедневни проблеми. 

Цялата информация

ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – гр. Асеновград


 В ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунски” – Асеновград, в изпълнение на Плана за насърчаване и повишаване на грамотността, приет на Педагогически съвет, Протокол №1/12.10.2015 г., бяха осъществени следните дейности:

ПГЕЕ-Пловдив

Ние четем в ПГЕЕ-Пловдив


1. От началото на миналата година в библиотеката на ПГЕЕ се сформира литературен клуб съвместно с ученици. Неговата цел е не само да бъдат привлечени ученици, които обичат да четат, но и такива, които не го правят често. Иновативното в нашата идея е че учениците сами отговарят за клуба, измислят, организират и изпълняват идеи и проекти, ...

Цялата информация

сряда, 27 януари 2016 г.

ПГ ”Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград

Националната седмицата на четенето в ПГ ”Св. Патриарх Евтимий” – Асеновград


В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и седмицата на четенето от 7 до 12 декември, учениците от ПГ ”Свети Патриарх Евтимий” – Асеновград участваха в анкетата «Чета, защото…» на 7 декември и усъвършенстваха уменията си за четене на глас на 8 декември.

Цялата информация

ПГ „Златю Бояджиев”

Седмица на четенето в ПГ „Златю Бояджиев”


Втората седмица от месец декември на 2015 г. беше обявена за Национална седмица на четенето по предложение на Министъра на образованието и науката.
Колективът на ПГ „Златю Бояджиев” и всички ученици много активно и с голямо удоволствие се включиха в тази инициатива.


Цялата информация

ПГСС „Васил Левски“ - Първомай

Ние четем в ПГСС „Васил Левски“ - Първомай


На 10 октомври 2015 година в залата на ПГСС „Васил Левски“ Диляна Глушкова, Петранка Стоянова и Десислава Миткова от читалище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Първомай показаха презентация за биографията и творчеството на Антон Дончев. 

Цялата информация

ПГЛВ “Христо Ботев” - Перущица

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

В ПГЛВ “Христо Ботев” град Перущица 


1. Състезание по правопис „Аз пиша грамотно” между учениците от 9-ти клас. Състезанието ще се състои в три модула. Първият модул представлява диктовка на текст, вторият модул е текст с разбиране, а третият е свързан с въпроси по езикова култура. 

Цялата информация

вторник, 26 януари 2016 г.

ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Ние четем в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“


 1. „Коледна работилничка“ за учениците от немските паралелки на 9-ти и 10-ти клас
Седмица преди Коледа, ученици от 9-ти и 10-ти клас на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, вдъхновени от техните преподаватели по немски език, традиционно участваха в „Коледна работилничка“. 


    Цялата информация

НУ “П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив

Ние четем в НУ “П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив


В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността и седмицата на четенето учениците от НУ ”П.Р.Славейков” – Пловдив проведоха разнообразни дейности и усъвършенстваха уменията за четене. 

Цялата информация

понеделник, 25 януари 2016 г.

Национална търговска гимназия – Пловдив

Ние четем - Национална търговска гимназия – Пловдив

На 1 декември 2015 г. част от учениците в Национална търговска гимназия – Пловдив, и техните преподаватели за един учебен час се откъснаха от обичайното в ежедневието, за да се потопят в един по-красив и романтичен свят – този на любовта.

Цялата информация

ПГАСГ “Арх. Камен Петков“

Четенето в ПГАСГ “Арх. Камен Петков“


1. От началото на учебната 2015/2016 г. в ПГАСГ има новосформирана паралелка за деца със СОП. В часовете по български език и литература се провеждат поредица от съвместни уроци “Заедно можем повече“ с ученици от други девети класове, подпомагащи по -лесната и успешна интеграция на тези ученици. 

Повече информация

РИО – Пловдив - „Планиране на обучението...

РИО – Пловдив - „Планиране на обучението в начален етап - личностно ориентиран образователен процес“


На 16.12.2015 година В. Атанасова и М. Механджиева, ст. експерти по начално образование в РИО – Пловдив, организираха в ОУ „Никола Вапцаров“ – Асеновград тренинг на тема „Планиране на обучението в начален етап - личностно ориентиран образователен процес“. Екип начални учители и възпитатели от училището представиха пред 50 участници педагогически стратегии за обучение на деца, чийто майчин език не е български.

събота, 23 януари 2016 г.

СОУ ”Св. Софроний Врачански”

Ние четем в  СОУ ”Св. Софроний Врачански”

„Да четем заедно“

Днес, 21. 01. 2016 г., учениците от 5В клас представиха своя класов проект „Да четем заедно“ съвместно с родители си и ученици от 9А  клас.
Представянето бе открито с две презентации на петокласниците за историята на книгата и за ползата от четенето. 


Цялата информация

В Интернет страницата на класа

НУ "Христо Ботев" гр. Пловдив

Книгите намериха нови приятели в НУ "Христо Ботев" гр. Пловдив


 
 Учениците от I-IVклас от НУ „Христо Ботев“, град Пловдив се включиха в Националната седмица на четенето. Тя бе отбелязана с различни мероприятия. Най-вълнуваща бе верижната инициатива "Направи добро - подари книжка, но ...прочетена от теб”. Началото поставиха учениците от четвърти клас, като зарадваха своите по-малки съученици.

Цялата информация

четвъртък, 21 януари 2016 г.

ОУ,,Неофит Рилски” с. Ягодово

Националната седмица на четенето - ОУ,,Неофит Рилски” с. Ягодово


Да възпитаме любов към книгата у нашето дете е мисия, предизвикателство, отговорност и въпрос на личен пример. Четенето отваря пред малчуганите една цяла нова вселена и им помага да изградят правопис, богат речник и обща култура.

Цялата информация

петък, 8 януари 2016 г.

ОУ "Алеко Константинов"

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

В ОУ "Алеко Константинов" бяха проведени различни събития, свързани с обявената Национална седмица на четенето от 7 до 12 декември 2015 година.
Децата от училищния парламент изготвиха постер с мото ,,10 причини да четем книги”.  Учениците от всеки клас подготвиха проекти, свързани с книгите, които са прочели.

Цялата информация

понеделник, 4 януари 2016 г.

СОУ "Христо Смирненски" - гр. Хисаря

Ние четем в СОУ "Христо Смирненски" - гр. Хисаря


На 16.12.2015 г. в СОУ "Христо Смирненски" - гр. Хисаря се проведе вълнуващото състезание "Аз, мама и татко четем". В него рамо до рамо участваха ученици и родители. Игрите които проведохме бяха:
  -  Аз рисувам приказки по даден текст

Цялата информация


 Национална седмица на четенето в СОУ "Христо Смирненски" - гр. Хисаря


Учениците от вторите и третите класове при СОУ "Христо Смирненски" - гр. Хисаря, се включиха в националната седмица на четенето - инициатива, която е организирана от МОН в периода 7-12.12.2015 г.
    В хода на инициативата се насърчава четенето и общуването с книгите.

Цялата информация

ЦДГ "Червената шапчица"

Ние четем в ЦДГ "Червената шапчица" - Пловдив


В чудния свят на книжките - Видео

СОУ "Св. Софроний Врачански"

Ние четем в СОУ "Св. Софроний Врачански"На 23.12.2015 г. се проведе Книжно парти – среща на поколенията с книга в ръка се проведе в 3 б клас с класен ръководител Минка Кирова. Бабите разказаха поучителни приказки, сладкодумен дядо ни представи книга от неговото детство.

Цялата информация