сряда, 12 януари 2022 г.

 ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив. 
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез: 
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците; 
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето; 
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация; 
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни. 
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване. 

ИВАНКА КИРКОВА 
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив 
11.09.2015 г.

ОУ „Стоян Михайловски“- Пловдив

„Ние четем“


     Във връзка с изпълнение на План за дейността на РУО- Пловдив за учебната 2021/ 2022 г, учениците от начален етап в ОУ „Стоян Михайловски“- Пловдив се включиха в следните дейности за стимулиране на читателската активност и творческото писане:
1. Среща със служител от детския отдел на НБ „ Иван Вазов“ -госпожа Теменужка Панайотова. По забавен начин бяха представени изучаваните книги в часовете по извънкласно четене и техните автори. 

понеделник, 10 януари 2022 г.

ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян" - Пловдив

 Виртуалната библиотека

     
   Виртуален сборник съчинения, написани от учениците от 4 Б клас, от ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян" - Пловдив. Темата на сборника е "Моята среща с доброто". Съчиненията на учениците бяха написани през месец декември 2021 г. във връзка с предстоящите тогава Коледни и Новогодишни празници и поставената в Плана на училището дейност "Направи добро за Рождество!" Прилагам линк към виртуалния сборник.

ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян"

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕБАТ  - Открита практика в 4-а клас в ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян"


   Дебатът е структурирана дискусия, чието ниво  на структурираност и формалност зависи от учителя. Избрахме два отбора /на принципа на мястото по чин/ и жури, състящо се от трима ученици. Чрез жребий се определи кой отбор е в подкрепа на твърдението, и кой го отрича. Темата е избрана от мен, с цел да се извършат междупредметни връзки с Човекът и природата, Компютърно моделиране, Литература. 

Цялата информация

четвъртък, 6 януари 2022 г.

СУ „Иван Вазов“, Сопот

Пътуване из света на Йордан Йовков


Изложбата на дом-паметник „Йордан Йовков“ - Добрич гостува на библиотеката в СУ „Иван Вазов“ през месец декември. Учениците от V, VI, VII, IX, X, XI и XII клас проведоха урок по литература, запознавайки се с биографията и творчеството на сърце приказчика сред българските писатели.
Паната представят родното място, годините на учене, периода на мобилизация, семейството, живота в Добруджа.

ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село

Книгите не са само за учене, те също  забавляват и водят децата в други светове.


  Учениците от I-IVклас ОУ „Христо Смирненски“, с. Ново село се включиха чрез различни дейности в инициативата и бяха проведени състезания на ниво клас за подобряване на четивната техника – брой прочетени  думи в минута.
У дома също могат децата да четат.  Началните учители накараха  децата да разберат, че една книга може да забавлява толкова много, колкото игрите в интернет.


Цялата информация

ОУ ''Васил Левски", Пловдив

 ОУ ''Васил Левски", Пловдив


Във връзка с изпълнение на План за дейността на РУО - Пловдив за популяризиране на инициативи и добри практики за стимулиране на читателската активност и творческо писане на учениците в начален етап, изпращаме презентация за добра практика в ОУ ''Васил Левски", трети клас.

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

„Мама чете приказки“


В навечерието на Коледните и новогодишните празници за пореден път проведохме инициативата „Мама чете приказки“. На децата от трета и четвърта възрастова група в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем гостува Цветанка Димчева – образователен медиатор, майка на малкия Наско. Тя прочете на децата коледни приказки с красиви илюстрации, показани с мултимедиен проектор, а малките палавници разказаха как се подготвят да посрещнат добрия старец с големия чувал с подаръци.

сряда, 29 декември 2021 г.

СУ "Константин Величков", гр. Пловдив

СУ "Константин Величков", гр. Пловдив

 
Във връзка с популяризирането на добри практики за стимулиране читателската активност и творческото писане на учениците от начален етап, учениците от 3.а. клас от СУ "Константин Величков", гр. Пловдив създадоха своите есенните приказки

ОУ "Христо Ботев", Асеновград

 Ние четем 3 клас, ОУ "Христо Ботев", Асеновград

 
1. Представяне на любими книги, които са прочели през лятната ваканция и съставянето на електронна книижка с техните корици. https://www.ourboox.com/books/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b0

Цялата информация