неделя, 31 март 2019 г.

Начало

ЧЕТЕНЕТО – КЛЮЧЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА НА НАЦИЯТА


Блог „Ние четем“ е създаден по инициатива на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив с цел популяризиране и обмен на практики за насърчаване на четенето и грамотността, осъществени в детските градини и училищата от област Пловдив.
Блог „Ние четем“ е насочен към онези педагогическите колективи от образователните заведения на област Пловдив, които вярват в своите възможности, притежават креативност, самочувствие и смелост да споделят идеи, търсения, реализиран опит за подобряване грамотността на учениците чрез:
- прилагане на педагогически методи и дидактични технологии, които подпомагат постигането на базова и функционална грамотност на учениците;
- създаване в учебното и образователното заведение на среда, стимулираща четенето;
- превръщане на музея, библиотеката, училищния двор, парка в импровизирана класна стая, която предполага четене за удоволствие, четене за драматизация, четене за откриване и споделяне на информация;
- взаимодействие между образователното заведение, семейството, факторите на социалната среда за превръщане на четенето в необходим и естествен елемент от ежедневието ни.
Блог „Ние четем“ не е територия за състезание, а виртуална библиотека, в чието пространство учители, възпитатели, директори от детските градини и училищата в област Пловдив ще открият пример и възможности за професионално усъвършенстване и утвърждаване.

ИВАНКА КИРКОВА
Началник на Регионален инспекторат по образованието – Пловдив
11.09.2015 г.

четвъртък, 7 март 2019 г.

ЕГ „Иван Вазов

Трети март и Освобождението на Пловдив -
/състезание - викторина в ЕГ „Иван Вазов“/   


 На 05.03.2019 г. учениците от Х „А“ клас с класен ръководител г-жа Ирина Тончева проведоха часа на класа в училищната библиотека, където бе подбран богат снимков материал и изготвени писмени справки по темата. Надежда Запрянова прочете „Шипка - ключ към свободата“ - откъс от книгата на Георги Георгиев „Поклонение“, а отборите на Кристиян Петров и Катерина Костадинова изчерпателно и доста емоционално... 

Цялата информация

ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица

„Лъвски скок”


   На 18.02.2019година учениците от 2”б” клас от ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица с класен ръководител Иванка Андреева отбелязаха 146 години от обесването на Васил Левски  със състезание по краснопис. Второкласниците се включиха с желание в екипна работа за решаване на занимателни задачи, свързани с живота на Апостола и преписи на текстове за него.

Цялата информация

ОУ "Д. Хаджидеков"

В навечерието на 3-ти март


Със затаен дъх, учениците от седми клас на г-жа Кръстева от ОУ "Д. Хаджидеков", слушат пламенното слово на доц . д-р Петър Ненков за Освобождението на България!


Цялата информация

вторник, 26 февруари 2019 г.

СУ „Димитър Матевски“ – гр. Пловдив

Международен ден на ръкописното писмо


   Във връзка с 23 януари – Международен ден на ръкописното писмо и на почерка  и в изпълнение на т. 1.1.7. от Регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, в СУ „Димитър Матевски“ – гр. Пловдив се отбеляза 23 януари – Ден на ръкописното писмо/на почерка. В инициативата участваха  всички ученици от начален етап.

Цялата информация

петък, 22 февруари 2019 г.

ОУ „Стоян Михайловски” - Пловдив

Яворови литературни празници – Чирпан, 2019 г. 


   Станали вече традиция, Яворовите литературни празници събраха почитатели на твореца от страната и чужбина. Проф. Димитър Михайлов от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ запали огъня на Яворовата поезия в Чирпан. През 2019 година се отбелязват 141 години от рождението му и 120 години от получаването на литературния псевдоним Яворов, който измисля Пенчо Славейков. 

Цялата информация

ОУ "Душо Хаджидеков"

По пътя на свободата


    На 15 февруари, в рамките на месеца под надслов "По пътя на свободата", се проведе среща на учениците от трети и пети клас с класни ръководители г-жа Здравка Копчева и г-жа Дима Терзиева при ОУ "Душо Хаджидеков" с писателя Благой Емануилов, който много увлекателно и с много факти представи личността на Апостола на свободата.