Ние четем - на живо

 Ние четем - на живо

ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Строево

ОУ "Димитър Талев", гр. Пловдив

  1. Ива
  2. Мартин
  3. Юлиан
ОУ "Яне Сандански", гр. Пловдив
  1. Михаела

ОУ ,,Христо Смирненски“, с. Ново село

  1. Видео
СУ "Димитър Матевски", гр. Пловдив


Няма коментари:

Публикуване на коментар