понеделник, 3 юни 2019 г.

ОУ „Стоян Михайловски” - Пловдив

XXI национален фестивал на детската книга – Сливен, 2019 г.

Националният фестивал на детската книга е единственият форум в България, посветен изцяло на детската книга, на проблемите, свързани с нейното издаване, разпространение и четене. Събитието реализира успешно няколко основни цели – популяризира творчеството на съвременните български детски автори; активно съдейства за подобряване на взаимодействието между авторите, илюстраторите, издателите и разпространителите на детски книги; предизвиква дебат и влияе на издателските политики;...

Цялата информация