ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица

Ние четем в ОУ "Петър Бонев", гр. Перущица

Пети етап 2019-2020 година


Национална седмица на четенето беше отбелязана по вълнуващ начин в ОУ „Петър Бонев”


 
 Учениците  от 6 и 7 клас решаваха задачи в онлайн сайта „Опознай българския език” в компютърния кабинет. Включиха се в решаване на състезателни и занимателни задачи свързани с  правописни и правоговорни правила. Петокласниците четоха разкази за Васил Левски и анализираха литературния му образ. 

Усъвършенстване на комуникативните умения за четене с разбиране и извличане на информация от текст в четвърти клас


 На 21.11.2019 година госпожа Антоанета Димитрова и госпожа Златка Бъчварова проведоха открит урок с учениците от 4в клас на тема: ”Вълшебният кашон” от Георги Константинов. Целта на урока беше чрез разнообразни дейности и работа в екип да се усъвършенстват уменията на учениците за четене с разбиране и извличане на информация от текста .Чрез подборно четене четвъртокласниците проследиха сюжета на разказа, а чрез верижно четене се запознаха и с непознатите за тях думи. През целия час те изпълняваха индивидуални и групови задачи свързани с четене с разбиране. Участваха в приказно пътешествие до Космоса. Научиха много интересни факти за нашата планета – Земя и Слънчевата система. В пощенската кутия на класа получиха екипни задачи, свързани с разрешаване на загадка. В края на часа отговорниците представиха работата на групата пред присъстващите учители. Особен интерес предизвика писмото написано от тях до техен въображаем приятел от Марс.

Четвърти етап 2018-2019 година


„Лъвски скок”   На 18.02.2019година учениците от 2”б” клас с класен ръководител Иванка Андреева отбелязаха 146 години от обесването на Васил Левски  със състезание по краснопис. Второкласниците се включиха с желание в екипна работа за решаване на занимателни задачи, свързани с живота на Апостола и преписи на текстове за него. Най-добрите краснописци получиха грамоти за старанието и се включиха в състезанието „Лъвски скок”.

Националната седмица на четенето в ОУ “Петър Бонев“ - град  ПерущицаСъстезание за „Най-добър разказвач”се проведе на 24.10.2018 година в петите класове с ръководител г-жа К. Димитрова. В приказна атмосфера учениците рисуваха любими герои от фолклорни приказки и участваха във викторина на тема:” Кой е този приказен герой”,чрез асоциации и описание на героите. Като продължение на инициативата е желанието на учениците да участват в он- лайн състезанието „Познаваме ли българския език и неговите правила”.
 

Маратон на четенето се проведе на 23.10.2018 година с учениците от 3”а” клас с учител г-жа Ваня Димова. Инициативата се проведе с цел да се поощри общуването с книгите. Учениците четоха,разказваха и дискутираха прочетени книги през лятото. Най-добрите четци бяха наградени с грамота.

Информационна среща с родителите на второкласниците, които имат проблеми в езиковото развитие се проведе на 23.10.2018 година с учител г-жа Иванка Андреева. Родители и ученици се състезаваха рамо до рамо при решаването на различни езикови задачи. Положителните емоции от съвместната им работа ще повиши включването на родителската общност в училищния живот.

Трети етап 2017-2018 година


Националната седмица на четенето в ОУ “Петър Бонев“ - град  Перущица
       На 11.12.2017 г. учениците от 2в клас изнесоха пред своите родители и гости тържество ”На сладки с чай” свързано с Националната седмица на четенето. Малките актьори драматизираха откъси от българските народни приказки „Неволята”, „Хитър Петър”, ”Лисица и щъркел” и отговаряха на въпроси свързани с тях. Изработиха табло – изложба, с рисунки от приказките. Тържеството завърши с пиене на топъл чай и сладко похапване на сладкиши, приготвени от техните родители.
      Учениците от 1а клас оформиха кът за четене в класната стая от любими детски книжки.


      Учениците от 2а клас се включиха в инициативата подари книжка” От деца за деца”. На 13.12.2017 г. те занесоха свои книжки в Общината на  град Перущица, служителите, на която ще ги занесат в Дом за деца без родителски грижи „Олга Скобелева ” в град Пловдив. За своите „големи” сърца учениците получиха писмо от Дядо Коледа.
     Учениците от 5а и 5б клас участваха в конкурс за „Най-добър четец”. Те прочетоха откъси от приказките „Златното момиче” и „Тримата братя и златната ябълка„ пред по- малките си приятели от първи б клас.


Втори етап 2016/2017
Първи етап 2015/2016 
Реализирани дейности по класове:
 Ø ,,Аз пиша красиво“- I а клас с класен ръководител Ина Клинкова
Ø „Най-добър четец“ - IV б клас с възпитател Димитрийка Ангелова
Ø Драматизация на любима приказка ,,Дядовата ръкавичка‘‘ – II а клас с учители Таня Наджева и Ваня Димова
Ø "Любими приказни герои гостуват“– III б с класен ръководител Иванка Андреева и възпитател Ваня Димова
Ø Състезание за ,,Най-добър разказвач“- I б с възпитател Маргарита Рангелова


Няма коментари:

Публикуване на коментар