СУ "Св.Константин-Кирил Философ"

Ние четем в СУ "Св.Константин-Кирил Философ"

Седми етап 2021-2022 година

Международен ден на ръкописното писмо 


  По повод 23 януари - Международния ден на ръкописното писмо учениците от 3б клас на СУ "Свети Константин-Кирил Философ " град Пловдив се срещнаха с автора на детската поредица за Доброел Годрик Юлис и Карла. На нея те споделиха впечатленията си от книгата, коментираха свои идеи, предложиха продължение на поредицата. Учениците с удоволствие написаха ръчно писма до любимия си герой Ю, в които зададоха своите въпроси и обещаха да се срещнат след месец отново. Вложиха старание и в оформянето на писмата. Запознаха се къде се надписва пликът и къде се поставя марката. Общото мнение сред пишещите третокласници е, че да пишеш ръкописно е дори забавно.
Шести етап 2020-2021


Международен ден на ръчното писане


 Чували ли сте за науката графология? Какво изследва тя? Отговори на тези въпроси получиха учениците от начален етап на СУ „Свети Константин-Кирил Философ“ град Пловдив, отбелязвайки 23 януари – Денят на ръкописното писмо ( Международен ден на ръчното писане) или още Ден на почерка. 

Работата с клавиатурата на електронните устройства улеснява писането на ръка, но оформянето на почерка чрез ръчното писане изисква активиране на постоянство, старание и воля. "Когато химикалката се притисне към листа, се задействат много чувства - виждаш буквите, които изписваш и чуваш звука от движението на химикала върху хартията. Тези възприятия създават контакт между различните части на мозъка и го предразполагат към учене. Едновременно учим и помним по-добре", обяснява проф. Ван дер Меер от Норвежкия университет за наука и технологии. Въпреки „помощта“ на клавиатурите, експертите съветват децата да бъдат оставени да пишат на ръка, защото тогава мозъкът им създава повече активност в сензомоторните части на мозъка.

Първокласниците вложиха всички тези качества, за да покажат колко красиво умеят да преписват по темата: “България“. Учениците от 2. и 3. клас показаха краснопис по темите „Отечество“ и „Природа“ . Техни вдъхновители станаха Васил Левски ъс записките си в своето тефтерче и Любен Каравелов. Учениците от 4.клас вложиха много желание и представиха пред всички истински шедьоври. Преписът на откъс от „История славянобългарская“ от четвъртокласниците доказа, че учениците „знаят своя род и език“. Имаше и творци, които размишляваха над темата „Какво е за мен приятелството“.

Целта на писането на ръка е да насърчи усилията на децата да покажат уменията си да пишат красиво и четливо. Всички се убедиха, че ръчното писане е забавно, но и полезно за развиване на функциите на мозъка и креативността на човека. Важно е да го прилагаме ежедневно.


Грамотността е фундаментално човешко право и е основен фактор за личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото. Грамотността е фактор за повишаването на производителността на населението в трудоспособна възраст, което води до икономически растеж и подобряване на социално-икономическите фактори. Негативни са последиците от ниските равнища на грамотност – ограничени възможности за заетост, бедност, неравенство в здравеопазването, ограничено социално и политическо участие. Придобиването на грамотност дава възможност на всеки да живее здравословно, отговорно, успешно и независимо.
Във връзка с Общинския план за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на грамотността /2014-2020 година/ на МОН в СОУ „Свети Константин – Кирил Философ” – Пловдив бе създадена комисия, която изготви училищен план. Предвидени и изпълнени са следните дейности:
1. Инициатива „Книжно цвете” - подари книга вместо цвете с цел обогатяване на библиотечния фонд.
2. В класните стаи се организираха кътове за четене, класни библиотеки, поставиха се постери „Десет причини да чета”.
3. Осъществиха се идейните проекти „Аз прочетох тази книга, прочети я и ти”, „Моята любима книга може да стане и твоя”.
4. Проведоха са следните литературни четения:
- „Деца четат на деца” – ученици наставници от ІІІ-те класове, четоха на първокласници
- „Литературна седянка” – с ученици от ІІІ б клас
- Литературно четене „Златна есен” – ученици от ІV а клас
- Четене на лично творчество, посветено на Коледа, от седмокласници на четвъртокласници
- Четене на лично творчество, посветено на Васил Левски, от ученици от VІ и VІІ клас на четвъртокласници
- Литературно четене „Предколедни вълнения” - бъдещи първокласници от ЦДГ”Деница” гостуваха и слушаха с интерес приятелите си от ІV в клас
- Литературно четене и драматизация на тема „Великден” на ученици от ІІІ б клас пред деца от Подготвителна група от ЦДГ „Деница” по проект „Книжка сладкодумна”
5. Ателие „Да си направим своя книжка” – ученици от ІV а клас.
6. Активно участие в дарителска кампания за обогатяване на училищната библиотека „Стани почетен читател”. Всички дарители получиха грамота от училището за своя принос.
7. Масово участие в националната инициатива за избор на детска книга „Бисерче вълшебно”, което предизвика активно търсене и четене на книги, закупени от училищната библиотека.
8. Насърчаване посещаемостта на деца и техните родители в детския отдел на НБ”Иван Вазов” – по идея на ІІІ б клас.
9. Активно участие в конкурса за есе и рисунка „Библиотеката през моите очи”, организиран от НБ „Иван Вазов”- І-во място за рисунка – Маргарита Гарабедян – ІV б клас и грамоти за есе на четвъртокласници.
10. Проведено състезание за най-бърз четец „Минута е много” с малките ученици.
11. Провеждане на урочни занятия в училищната библиотека с ученици от ІІІ б, ІІІ в, ІV а, VІІІ а, VІІІ б клас.
12. Проведена инициативата „Четящо влакче” - верижно четене сред учениците от начален етап.
13. Издадена бе книжка „На крилете на думите” с лично творчество на ученици от VІІ клас, оформена и редактирана от техни съученици.
14. Изработване на постер с послания към учениците „Десет причина да чета” в класни стаи.
15. Проведени седмични петминутки, посветени на изучавани автори.
16. Посещение на театрална постановка „Джуджето дългоноско” на Сливенски драматичен театър и на постановката „Криворазбраната цивилизация” на училищното театрално студио „Мелпомена”.
17. Провеждане на традиционните празници на буквите на първите класове и реализация на инициативата „Подарете на детето си книжка”.
18. Домакинство на конкурс за драматизация на приказка или част от книга на Народна библиотека „Иван Вазов”, посветен на Седмицата на детската книга - 25-26 април и участие с постановките: „Възкресение Христово” – ІІІ б клас, „Хитър Петър” – І б клас, „Василиса Прекрасна” и „Криворазбраната цивилизация”- Театрално студио „Мелпомена”.
19. Проведени състезания по грамотност на ученици от ІV, VІІ, ХІІ клас
20. Активно участие в инициативата „Пловдив чете” за обявяване на десетте любими книги .
21. Участие в инициативата „Чети с мен”, организирана от Асоциацията на българската книга и Община Пловдив в рамките на „Пловдив чете”.
22. Интегриране на ИКТ и включване на четене от електронни носители в образователния процес и изработване на електронни картички за Първи март, Деня на Земята и 22 март – Първа пролет и Великден с благотворителна цел.
23. Проведени открити уроци за проверка на четивната техника и грамотността при ученици от ІV клас.
24. Участие на учители – Десислава Кръстева и Красимира Йорданова във Втората регионалната конференция на началните учители на тема „Училището-място за деца" с презентации.
25. Представяне на училището с доклад и презентация от Десислава Кръстева на ХІ-те на национални педагогически четения с мота „Да запазим усмивката в училище”.
26. Популяризиране на дейностите, свързани с грамотността сред родителите и обществеността чрез сайта на училището.
27. Ежемесечно издаване на училищния вестник с цел популяризиране на дейностите в училище и личното творчество на учениците.
28. Във връзка с осигуряване на подходяща среда за повишаване на уменията за четене от електронни носители в училищната библиотека бе инсталиран компютър с достъп до интернет.
Проведена входяща, междинна и изходяща диагностика на равнището на грамотност за четене и писане с отчитане повишаване на резултатите на учениците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар