ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Войводиново

Ние четем в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Войводиново

Етап 2018-2019

  На информационното табло във фоайето на училището бяха изнесени инициативите,  предвидени за всеки ден от  Националната седмица на четенето. В подготовката и организацията особена активност проявиха ученическите съвети на класовете. На 22.10.2018 г. Директорът на училището г-жа Николова официално откри мероприятието, а децата от I- ви клас се срещнаха с любими приказни герои. Учениците от II до IV клас заедно проведоха "Маратон по четене и рисуваха приказни герои". 
В V клас състезание "Най-добър четец",  по произведения залегнали в учебната програма по Български език и литература. В VI и VII клас се проведоха състезания за най-добър разказвач в съчетания с езикови задачи. Етап 2015-2016Национална седмица на четенето


В нашето училище инициативите на Националната седмица на четенето бяха оповестени на официално откриване и предизвикаха голямо любопитство у учениците. Всеки клас се включи в най-подходящата  дейност за възрастта, знанията и компетенциите си:
клас се състезаваха за най-добър четец;
II клас – състезание по правопис;
III  и IV клас – състезания за най-добър разказвач;
V и VI клас се включиха в анкетата „Чета, защото...“;
VII и VIII клас – литературен двубой.
Амбициозните ученици от начален етап превърнаха състезанията си в истински празник – с отбори, с украса и с много настроение. Победителите получиха и награди.
Участниците в анкетата не просто я попълваха, а размишляваха върху уникалната сила на четенето – „влизам в света на фантазията, искам да имам богат речник, един ден ще ми помогне да имам хубава работа“ са малка част от разсъжденията им.
Литературният двубой бе изключително разгорещен.  Учениците отговаряха на въпроси от литературата и езикознанието, като най-разгорещен бе спора по темата „Ще изяде ли мишката книжката.“ Както участниците сами казват – в този двубой победителят е пробуденото желание за четене.
Няколко ученици написаха задълбочени есета по темата, като се включиха изцяло по свое желание без да очакват награда.
           

          Най-голямо значение учениците отдадоха на инициативата да подарят на класната си стая книжка. Почти всяко дете го направи и сега във всяка класна стая се оформи малка лавичка с книги – общо притежание на децата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар