неделя, 1 ноември 2015 г.

СОУ "Св. Софроний Врачански"

Среща с писателя Виктор Самуилов

Залата притихна, когато в нея влезе авторът на много книжки за деца и възрастни Виктор Самуилов. Срещата му с учениците от първи клас с ръководители Венета Дачева и Ели Баданова, и трети клас на СОУ ”Св. С. Врачански” бе среща с детството на две поколения, между които стоят 50-60 години. Инициатор бе отново г-жа Лора Митева, класен ръководител на 3а клас.Цялата информация


        Ние четем в СОУ "Св. Софроний Врачански"


       Тържествено стартира училищният план за включване в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година. Инициативата на училището, тази година ученици, учители и родители, заедно да прочетем 100 000 страници. Цялата информация