понеделник, 14 декември 2015 г.

Дебати

Състезание „Дебати“

Във връзка с Регионалния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година Регионален инспекторат по образованието - Пловдив организира състезание „Дебати“, в което участваха ученици от пет училища от гр. Пловдив – ЕГ „Пловдив“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Национална търговска гимназия, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СОУ „Черноризец Храбър“, разпределени в осем отбора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар