понеделник, 25 януари 2016 г.

РИО – Пловдив - „Планиране на обучението...

РИО – Пловдив - „Планиране на обучението в начален етап - личностно ориентиран образователен процес“


На 16.12.2015 година В. Атанасова и М. Механджиева, ст. експерти по начално образование в РИО – Пловдив, организираха в ОУ „Никола Вапцаров“ – Асеновград тренинг на тема „Планиране на обучението в начален етап - личностно ориентиран образователен процес“. Екип начални учители и възпитатели от училището представиха пред 50 участници педагогически стратегии за обучение на деца, чийто майчин език не е български.

Няма коментари:

Публикуване на коментар