четвъртък, 30 юни 2016 г.

СОУ "Св. Константин-Кирил Философ"

Ние четем в СОУ "Св.Константин-Кирил Философ"


Грамотността е фундаментално човешко право и е основен фактор за личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва пълноценно в обществото. Грамотността е фактор за повишаването на производителността на населението в трудоспособна възраст, което води до икономически растеж и подобряване на социално-икономическите фактори.

Цялата информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар