четвъртък, 21 декември 2017 г.

ОУ „Стоян Михайловски”

Трета национална седмица на четенето в ОУ „Стоян Михайловски” 
(11 – 15 декември 2017 г.)


        В Националната седмица на четенето активно се включиха и учениците от VII-б клас с преподавател по български език и литература г-жа Горица Петрова. Те участваха в състезание за решаване на езикови и литературни задачи. Демонстрираха знанията си за видовете изречения по състав и тяхната употреба. Показаха умения за функционално четене, редактиране на текст и формулиране на кратки тези по поставени проблеми. 

Цялата информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар