вторник, 23 януари 2024 г.

ОУ „Стоян Михайловски” - Пловдив

Ден на ръкописното писмо


Учениците от 2а клас на ОУ „Стоян Михайловски” - Пловдив и тази година отбелязват 23 януари - Денят на ръкописното писмо, но с ново и интересно предизвикателство. Поканихме нашите приятели от 2 а клас на едноименното училище в град Варна да участваме заедно в Състезание по краснопис. Препис на любима басня от Стоян Михайловски и красиво оформена рамка - това беше поставената задача. Отличени бяха по пет преписа от клас на децата, които работиха най- прецизно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар