ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян" - Пловдив

Ние четем в ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян"

Читателски клуб

В часовете по „Занимания по интереси – Читателски клуб“ учениците от 2 „а“ клас направиха своите първи плахи крачки във вълшебния свят на творческото писане. Учениците се разделиха на три групи чрез жребии. Всяка група получи плик с опорни думи и една от темите: „Поздрав за мама“, „Училище любимо“, „Моя мила родина“ , с помощта на които децата вложиха своите мисли и чувства в стихотворения.
Творческият процес премина с много въображение, ентусиазъм и екипна работа.
След като стихотворенията бяха готови „на хартия“, всеки екип представи творбата си пред класа, чрез изразителен прочит.
Чрез създаването на собствени текстове искам да вдъхна увереност у учениците да развиват своите творчески умения и да ги споделят свободно с околните. Също така да спазват правописните и пунктуационни правила и да се съобразяват с графичното оформяне на съответния жанр.


Активиране на интерес у учениците към творчеството на най-добрите детски писатели и поети чрез

ЧИТАТЕЛСКИ ДНЕВНИК


Учениците от 2 - а клас с голям ентусиазъм и старание оформят своя Читателски дневник. Там попълват любимите си прочетени произведения. Цитират думи на герои и изразяват своето отношение към прочетеното, илюстрират любим момент с рисунка. Разказват писмено с любов за интересни моменти от книгата, герои и факти за автора. Учениците се учат да записват мислите си, оформяйки ги правилно в изречения, разсъждават върху качествата на героите. Вълнуват се от сюжета и приключенския дух на историите, за които разказват.

Второкласниците правят това в специална тетрадка, оформена като книжка със стикери - за момчета и момичета, но може впечатленията да се съхраняват и по електронен път. Аз избрах хартиен носител, за да спазват изискванията за естетическо оформяне на ръкописния текст. А и този писмен метод на себеизразяване допринася учениците да обърнат внимание на детайлите, да анализират, да работят с информация, да запомнят важното. Ще използваме този вариант на Читателски дневник до 4. клас. Попълват го с радост вкъщи, когато имат повече свободни дни.

Байдзар Бабикян - класен ръководител на 2 - а клас,


 Активиране на интерес у учениците към творчеството на най-добрите детски писатели и поети чрез

„ПРИКАЗНО ПЪТЕШЕСТВИЕ – ЧЕТА И МОДЕЛИРАМ“


Всеки има спомени от детството, когато някой му е разказвал или чел приказки. Формирането на личността на човека е свързана с речта, писмеността и оттам с книгите. Затова е важно да запознаем децата със смисъла и същността на книгата – какво безценно богатство е тя, до какви необятни места може да ни заведе, какви невероятни истории може да ни разкаже. На Патронния празник на училището, учениците от 1 – а кл. попаднаха в чудния свят на приказките, заинтригувани от чувствата и емоциите на героите в тях. Класът беше разделен на три отбора. Всеки от тях получи приказка, която да прочете и след това да моделира момент /епизод/ от нея и героите й върху коркова дъска с различни материали. Приказките са: Приказка в гората – „Две катерички“ от Елин Пелин, Приказка в морето – „Приказка за рибката“ – Рая Вид, Приказка в небето – „Майчина сълза“ – Ангел Каралийчев.

Байдзар Бабикян – класен ръководител на 1 – а кл.,

Международният ден на даряването на книги – 14.02.2022 г.

,,Подари мечта ‘‘ – 1 - ,, б’’ клас, кл. р - л Радостина Георгиева

 
 Инициатива за продуждане и насърчаване на четенето при най-малките ученици в ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян", с цел развитие на четивна грамотност, четене с разбиране, емоционална интелигентност, развитие на въображението, развиване на речево-комуникативните умения у учениците.

Учениците донесоха в училище своя вече прочетена книга с любима приказка или творба, която да дарят на свой съученик. Най-малките ученици проявиха голямо вълнение и интерес към подарените им книги. Поради зародилия се интерес, беше направен и ,, кът на книгите и светлината ‘‘, защото именно книгите са тези, които ни водят по пътя на мечтите, добрината и светлината.
Специално внимание обърнахме и на любопитния факт, че в Армения се отдава голяма почит на деня на книгодаряването, а датата на която се чества е 19.02. - тогава е роден известния арменски писател Ованес Туманян, считан за един от най- големите разказвачи на арменски фолклор. Учениците се запознаха и с част от неговото творчество за деца.

 
През междусрочната ваканция 
учениците от 2А клас, ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян" се подготвиха за представяне на част от книга, която четат. Някои от второкласниците са билингви и за тях бе по-подходящо да подготвят за четене текста в читанката, приказката на Братя Грим "Пепеляшка". Всички ученици написаха в тетрадките си списък с произведенията, които чуха в часа по четене и в края на урока нарисуваха вълшебни предмети от прочетените в часа текстове. 
В презентацията са използвани снимки от книгите, от които децата четоха, плана в тетрадките на най-старателните ученици в часа и самите второкласниците четци.
Презентацията подготви: учител класен ръководител Теодора Цанкова


 
Учениците от 2А клас, 
ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджян", Пловдив се вдъхновиха от Деня на ръкописното писмо и почерка и решиха да покажат, че могат да пишат старателно, четливо и красиво. С помощта на учителите - класен ръководител Теодора Цанкова и младата учителка ЦОУД Мария Аламунзарова, всеки второкласник си избра текст и го записа в тетрадките си за работа в клас по четене. Родителите съдействаха в изпълнението на инициативата и подпомогнаха учениците да довършат удома, в дните за отдих (събота и неделя), преписа на текстовете от читанката. 
Резултатът от екипната дейност на учители, родители и ученици от 2А клас, бе продължен с изложба на преписаните и представени в училище текстове.  Най-чисто и най-вярно преписаните текстове бяха наградени с включване в презентация по темата. Всички ученици, включили се в отбелязването на Деня на ръкописното писмо и почерка, бяха поздравени с песен за книгата. 
Презентацията е подготвена от екипа учители на 2А клас, Теодора Цанкова, Мария Аламунзарова.

Произведения - лично творчество на четвъртокласници на Байдзар Бабикян, старши учител в ОУ "В. и Кр. Тютюнджян" - Пловдив.:
"Мечтата на един слон"

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕБАТ  - Открита практика в 4-а клас, м. ноември, 2020 г., кл. р- л Б. Бабикян

ТЕМА: „ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА СА ВЕГЕТАРИАНЦИ“ - „ЗА“ и „ПРОТИВ“

           

   Дебатът е структурирана дискусия, чието ниво  на структурираност и формалност зависи от учителя. Избрахме два отбора /на принципа на мястото по чин/ и жури, състящо се от трима ученици. Чрез жребий се определи кой отбор е в подкрепа на твърдението, и кой го отрича. Темата е избрана от мен, с цел да се извършат междупредметни връзки с Човекът и природата, Компютърно моделиране, Литература. С тази инициатива се подобри:

            -  Стимулирането на участниците за по-дълбоко познание на разглеждания проблем и на развитие на способностите им за общуване. По време на дебата учениците изследват различни перспективи на възприемане на проблема за вегетарианството, което им даде възможност конструктивно да го решават. Потърсиха и прочетоха различна информация, свързана с проблема и отсяха необходимите им аргументи в защита на тяхната теза.

            - Способностите на учениците за критично и креативно мислене.

- Качеството на тяхната вербална и невербална комуникация.

- Повиши се самочувствието им и се формираха и затвърдиха лидерски умения като например - поемане на отговорност, формулиране на идеи.

    Спорът беше интригуващ с подходящи аргументи и от двата отбора. Бяха потърсили и прочели научна информация от интернет, бяха провели интервю с лекари – техни родители, с близки или приятели, които са вегетарианци и се бяха разпределили кои участници да подготвят и презентация, в защита на своята теза. Трябваше да имат готовност и с контрааргументи, за да оборят позицията на противниковия отбор, като спазваха добрия тон и уважение към позицията и към личността на другия отбор. 

    Групата на журито по Критериална матрица определи отбора -победител.
               Най-вълнуващето за мен като учител беше, че веднага след края на Дебата, учениците попитаха – „Кога ще бъде следващият?“ и „Може ли да бъде на тема –„ Защо е нужно електричеството?“. Това за мен беше най – голямата награда! И удовлетворение!


ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНЕТО

ИНЦИАТИВА в 4 – а кл., учебна 2020 – 2021 г.

             Учениците от 4 – а кл. с кл. р-л г-жа Байдзар Бабикян участваха в  ПРОЕКТ ПО ЧЕТЕНЕ - "КЛИНИКА ЗА КНИГИ"  през м. май 2021 г. Децата  избираха от домовете си или от класната библиотека детски книги, които имаха различни недостатъци – надраскани, скъсани, книги без корици или липсващи страници. Учениците  се разделиха на работни екипи, като всяка група имаше собствено име.

           Ето и как бе организирана клиниката:
              ЕКИП 1 - 
В „Приемния кабинет“ се описваха писмено външните белези: заглавие на книгата, автор, съдържание, корици, брой картинки. Важно изискване беше всеки час учениците да прочетат абзац или няколко изречения от книгата, която лекуват и да препишат изречение, мисъл, която им харесва от нея.Така, освен на външните белези, се  обръщаше внимание и на текста.
              ЕКИП 2 - 
В „Манипулационната“ учениците лепяха страници, изтриваха драсканиците, поправяха с коректор когато бе възможно, подреждаха страници, пишеха дори отделни страници, които липсват, подготвяха рисунки за илюстрации на много замърсени места и пр. В тази част те  отново имаха задача: “прочети и запиши”.  Трябваше да подбират интересни части от текста, които да обсъдят.
             ЕКИП 3 - 
В кабинет „Изписване“
 учениците вече трябваше да са „излекували“  книгите и да имат готов продукт, който има добър външен вид и е подходящ да намери място в библиотеката в класната стая.
             ЕКИП 4 - 
В кабинет „Рехабилитация“
 – излекуваната книга се четеше от екипа и се споделяха мнения и размисли с останалите екипи.


 Международен ден на ръкописното писмо и почерка


Учениците в 1А и 1Б класове на 
ОУ "Виктория и Крикор Тютюнджиян" пожелаха да покажат най-добрите си умения в писането за празника на ръкописното писмо. Очакват ги още много вълнуващи преживявания в света на писаното слово. Да им пожелаем успех!

Няма коментари:

Публикуване на коментар