вторник, 18 октомври 2016 г.

ОУ „Христо Ботев”, Асеновград

Любими книжки за малки и големи

Изхождайки от идеята, че интересът към четенето и уменията за разбиране на прочетеното трябва да се изградят и да се поощряват от възрастните - родители и учители, преподавателите от нашето училище провеждат редица мероприятия, посветени на грамотността.

Във връзка с инициативата „Любими книжки за малки и големи”, целяща повишаване на интереса към четенето сред учениците, във
II „а” клас бе проведена среща на децата с госпожа Бояджиева – родител на ученичка от класа. Тя им прочете откъси от книгата  на Ено Рауд „ Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада”. Ученици представиха книжки, които те харесват и четат в свободното си време.
На класа бе показана презентация, представяща творчеството  на Братя Грим. Децата изработиха от картон фигури на приказни герои и представиха по групи драматизация на приказката „Червената шапчица”.
Във II „а” клас учениците четоха и обсъждаха приказките на Андерсен. Представиха приказката „Малката кибритопродавачка“, работа с мултимедиен продукт „Енвижън“. Четоха и вълнуващи коледни приказки.
През месец декември сред второкласниците бе проведено състезание „Знам и мога”, посветено на патрона на училището Христо Ботев. Най-добре представилите се ученици от всяка паралелка се състезаваха помежду си. За участие в тази инициатива, утвърждаваща непреходните национално значими ценности,  победителите бяха поздравени публично и бяха наградени с грамоти и книги.
Всички ученици от начален етап пяха песни и рецитираха стихове, написани от Христо Ботев или посветени на поета-революционер.


Учениците от трети клас участваха в състезание по граматика. Показаха знания и усет към българската реч и нейното приложение. Решаваха забавни лексикални и граматични 
задачи.

Учениците  от ІІІ "г" клас изработиха проекти , в които разказват  за  живота  и творчеството на известни български  писатели. Учениците  от ІІІ "б" клас  представиха интересни сведения от живота на Христо Ботев.Подготвителната  група  представи театър на маса – драматизация на  приказката "Маша и мечока". Ученици от трети „в” клас четоха приказки на малчуганите.
ГЦОУД - IV а, б, в клас:
„Кълбото разказва” – учениците са седнали в кръг, на един от тях се дава кълбо прежда и започва да разказва текста от читанката, който са взели в същия ден. След това подава кълбото на друго дете и така докато свърши текстът. Получава са паяжина.
„Попаднах на добра книга” -  изработва се постер с дъбови листа. На всеки лист има записана кратка част от любима книга на всяко дете.


Национална седмица на четенето в ОУ „Христо Ботев”, Асеновград


Във  връзка с Националната  седмица на четенето в ОУ „Христо Ботев”, Асеновград бяха осъществени следните инициативи: драматизация на приказката "Най-скъпоценният плод", четене по роли на любими народни приказки, изработване от учениците на книжки с авторски текстове.

Цялата информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар